Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Týden v Evropském parlamentu
6.10. - 10.10.2008

V tomto týdnu bylo v Bruselu poněkud rušněji než obvykle. Konaly se schůze výborů, politických skupin, a také "malé plénum". Vše se dělo ve stínu poněkud truchlivých ekonomických vyhlídek, které se vztahují ke známé globální krizi.

Výbor pro právní záležitosti projednal jeden případ imunity europoslance, nikoliv z Česka. Schváleno bylo několik legislativních materiálů. Z nich pozornost zasluhuje zejména regulace překladů některých smluvních ujednání mezi obchodními společnostmi. Podařilo se prohlasovat zjednodušený návrh, který snad alespoň poněkud usnadní život podnikatelským subjektům v EU.

Na výboru promluvil zajímavý a významný host, pan Joseph BLATTER, president FIFA (Mezinárodní fotbalová asociace). Řeč byla zejména o tak zvané "Bílé knize o sportu", která byla Evropský parlamentem před časem požehnána. Materiál obsahuje některé požadavky, které se FIFAS příliš nezdají. Jde zejména o snahy regulovat fungování sportovních oddílů. Pan prezident upozornil, žer FIFA je globální organizace a nemá jen evropské členy. Problémy mohou nastat také s výzvou "Bílé knihy", aby národní fotbalové svazy přerozdělovaly zisky za sportovní přenosy rovnoměrně mezi členy tak, aby velké kluby příliš nebohatly. V praxi se taková výzva zřejmě sotva setká s nadšeným respektováním. Pro některé euronadšence je to jisté zklamání, avšak nepochybně platí, že nějaký specificky evropský model profesionálního sportu nelze stvořit ve světě, který je globalizovaný. Výbor uspořádal dvě slyšení. Zajímavý referent vystoupil na slyšení k Roku mezikulturního dialogu. Byl to britský profesor mezinárodního práva Rabinder SINGH. Jak jméno naznačuje, jde o příslušníka indického etnika. Promluvil na téma mezikulturního sdílení základních hodnot. tedy těch, které jsou obsaženy v Chartě lidských práv. Mezinárodní veřejnost by se měla zasadit za hledání univerzálního konceptu sdílených hodnot tak, aby nebylo možné vynucovat mezinárodní toleranci některých extrémů (zejména těch islamistických).

Výbor kulturní projednával definitivní rozpočet evropského vzdělávacího projektu "Erasmus Mundus", Jde o projekt, který financuje mezinárodní styky vědeckých pracovníků a postgraduálních studentů v různých oblastech. Pro roky 2009 - 2013 je tento projekt dotován částkou téměř 1 mld EUR, což skýtá záruku podstatně vyšší mezinárodní aktivity evropských výzkumných ústavů a univerzit. Výbor uspořádal také malé slyšení na téma "Ženy a spiritualita". Velmi zajímavý referát zde přednesla vědecká pracovnice německého ústavu Max Plancka prof.Altana FILOS. Hovořila o migrantech islámského vyznání, kteří se přistěhovali z Řecka do Německa. V početné rodině se mimo jiné vyskytoval také manželský pár, kde "manželce" bylo pouhých 12 roků! V Německu (zatím?) takové "manželství" legalizovat nelze. Zato Řecko v rámci multikulturní tolerance zvyků menšin tyto sňatky dětí toleruje. Obávám se, že se tak Řecko dostává do role narušitele Charty lidských práv. Je zajímavé, že tyto případy explicitního pohlavního zneužívání dětí nejsou zřejmě v Řecku vůbec trestně stíhány. Opravdu zajímavý příklad mezikulturní tolerance. Bylo by určitě zajímavé podívat se do islámského Turecka, jak tam vypadá tolerance orgánů činných v trestním řízení k podobným náboženským extrémům. Velmi mne zaujal výklad paní profesorky o uplatňování práva "šaríja" v islamistických komunitách. Právo nemá žádný pevný kodex a o jeho výkladu rozhodují duchovní ("muftí"). Pikantní je, že ti v Řecku používají jazyk "otomanský", kterému jen málokdo rozumí. Nejde přitom zdaleka jen o sňatky dětí, ale také o postavení žen v případech rozvodů, které je podle "šaríje" jak známo zcela nerovnoprávné. otázka tedy zní, jestli lidská práva a předpoklad rovnosti občanů před zákonem platí v Evropské unii opravdu pro všechny?!

Konala se také schůze Delegace pro Japonsko. Členům delegace byl představen nový velvyslanec Japonska při EU, pan Nobutake ODANO. S panem velvyslancem jsme diskutovali zejména o proměnách japonské politiky po posledním volebním výsledku, a také o politice nového japonského premiéra, pana Taro ASO a jeho vlády. V popředí japonské politiky dnes nepochybně stojí obavy kolem celosvětové hospodářské recese. Pan velvyslanec soudí, že Japonsko není krizí přímo ohroženo, a to zejména proto, že ekonomické aktivity jeho země jsou opravdu pestré a zcela globální. Vazba Japonska na USA není zdaleka jedinou ekonomicky významnou oblastí. Zatím je spíše zpevňuje, což brzdí japonský export. Předsednictvo Delegace odjede koncem října do Japonska na pravidelnou konzultaci s kolegy z japonského parlamentu.

Plenární zasedání mnoho vzruchu nepřineslo. Na počátku pléna vystoupila s projevem známá Ingrid BETANCOURT, známá svým únosem v Kolumbii a několikaletým vězněním tamními vzbouřenci. Zasazovala se za systém mezinárodní bezpečnosti a boje proti terorismu.

doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
poslanec Evropského parlamentu (ODS/EPP-ED)


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |