Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Týden v Evropském parlamentu
13.10. - 17.10.2008

V uplynulém týdnu proběhly v Bruselu schůze politických skupin a některých odborných komisí.

Celý týden byl ve znamení chystaného evropského summitu. Schumanovo náměstí je od středy téměř neprodyšně uzavřeno a postavili zde velkou tribunu na oficiální vyhlášení výsledků vrcholné schůzky vlád členských zemí. Podobně jako na uvedeném summitu také v politické skupině EPP-ED se diskutovalo především o stávající globální ekonomické recesi. Poslanci Evropského parlamentu sice nemají přímý vliv na řešení té krize, nejsou ani kompetentní svým vládám radit, o to více se předháněli v generování nejrůznějších receptů, jak čelit krizi efektivně a racionálně. Obecně se tvrdí, že "nalití" obrovských částek do bank je potřebné a že absolutní záruky za vklady, dávané vládami, jsou spíše psychoterapií depresivnímu lidu, než nějaký vážně míněným slibem. Uvnitř Evropské unie bude mít stávající ekonomická krize důsledky v modifikacích unijních regulací bank a finančních trhů. Vlastní reakce v oblasti monetární politiky bude do značné míry v režii Evropské centrální banky, jejíž šéfové se zatím drží spíše osvědčeného "mlčeti zlato".

Příprava na plenární zasedání ve Štrasburku zůstala poněkud v pozadí ekonomické situace. Shodou okolností se právě na tomto plénu bude schvalovat definitivní verze rozpočtu Evropské unie pro rok 2009. Převratné změny projednaných a navržených hodnot rozpočtu se neočekávají. Unie bude samozřejmě šetřit, stejně jako celý svět. V tomto směru nejvíce ohroženými náklady ze společné kasy jsou projekt "Galileo", jehož finanční nákladnost je veliká, a také nákladný "ekologický balíček". Předseda Evropské komise J.M.Barroso sice kdysi prohlásil, že náklady plánovaného snižování emisí nepřesáhnou v jednom roce asi 10 EUR na osobu. Nicméně ta částka je ohromná, pokud se vynásobí 450 milióny občan EU. Jisté je, že prudké omezení emisí nechystá dnes ve světě kromě průmyslově vyspělých států vůbec nikdo. Naše globální konkurenceschopnost by ekologistickými manévry nepochybně dále klesla, a to si dnes nikdo nepřeje.

doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
poslanec Evropského parlamentu (ODS/EPP-ED)


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |