Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Revitalizace měst ve Střední Evropě

14.02.2005

"Vital cities" (www.vital-cities.net) je název projektu, který byl v konferenčních prostorách vídeňské radnice prezentován na mezinárodní konferenci 10.února. Zúčastnilo se na ní více než čtyři stovky odborníků a politiků ze středoevropských zemí. Projekt se věnuje jednak revitalizaci vícestřediskových městských systémů, jednak hledání širších regionálních vazeb, které větším městům poskytují důležité zázemí.

Soudobé trendy ve vývoji větších měst byly demonstrovány několika řečníky. Je evidentní, že pokračuje významná tendence k budování velkých polyfunkčních středisek blízkosti městských center. Ani bohaté evropské státy, jakými jsou Německo a Rakousko, nerealizují takové investice jen z rozpočtových prostředků. Symbióza státních a privátních prostředků je samozřejmá. Základem polyfunkčního uspořádání je vždy obchod. Tilo Braune, německý státní tajemník na Ministerstvu dopravy a výstavby zdůrazňoval při své přednášce internacionální a zejména evropské aspekty regionálních a dopravních zájmů velkých měst.

Ambice Vídně jako regionálního centra prezentoval Rudolf Schicker. Pro nás Jihočechy by mohlo být zajímavé, že v regionálních zájmech Vídně hrají celé Jižní Čechy důležité místo. Projekt "CENTROPE" (je k mání na webu: www.centrope.com) zahrnuje také sousední Jižní Moravu a Slovensko s východní částí Maďarska. V rozvojových plánech rakouské metropole hrají významnou roli služby obchodu a cestovnímu ruchu. Plánuje se výstavba několika středisek "snadného obchodování" s dokonalým vybavením. Budou propojena vídeňská nádraží tak, aby umožnila železniční dopravu skrze město. Jde o projekt "Europe Mitte Bahnhof". Plánuje se také S-Bahn z vídeňského letiště do Bratislavy. Bude vybudována celá nová obchodní čtvrť "Donau Stadt". Právě existence dvou metropolí ve vzdálenosti nějakých 60 km od sebe se zdá být významnou rozvojovou příležitostí.

"Vital Cities" je součástí projektu Interreg III B v rámci Evropské unie. Tato unijní dimenze dává jistou naději, že se v budoucnosti realizuje alespoň něco z poměrně odvážných rozvojových projektů. Není sporu o tom, že velká města jsou důležitými centry obchodu a cestovního ruchu. Z dříve převážně výrobních středisek se dnes staly centry, která poskytují především služby. Lze předpokládat, že podobné rozvojové projekty budou příležitostí také pro realizaci regionálních zájmů českých velkých měst.

doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
poslanec Evropského parlamentu (ODS/EPP-ED)


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |