Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Taiwan 29. - 31.10.2008

Se skupinou přátel Taiwanu v Evropském parlamentu jsem na pozvání taiwanské vlády navštívil Taipei. Skupinu vedl Georg Jarzembowski (SRN) a dalšími zúčastněnými poslanci byli kromě mne ještě H. Nassauer (SRN) a B. Belder (Nizozemí). Náš program se skládal z velmi zajímavých setkání.

Přijetí delegace Evropského parlamentu prezidentem Taiwanu J.E. panem Ying-jeuo Maem 31.10.2008 |
Přijetí delegace Evropského parlamentu prezidentem Taiwanu J.E. panem Ying-jeuo Maem 31.10.2008 |

Úvodní briefing ještě na letišti mi poskytl český zástupce na Taiwanu Jaroslav Doleček. Je to při své výšce kolem dvou metrů nepochybně náš nejvyšší diplomat. Vzhledem ke specifickému mezinárodnímu statutu Taiwanu zde nemá české zastoupení povahu velvyslanectví. Nicméně Taiwan je významným obchodním partnerem České republiky a všech členských zemí EU.

Přijetí delegace Evropského parlamentu prezidentem Taiwanu J.E. panem Ying-jeuo Maem 31.10.2008 |
Přijetí delegace Evropského parlamentu prezidentem Taiwanu J.E. panem Ying-jeuo Maem 31.10.2008 |

Taiwan má 23 miliónů obyvatel, kteří žijí především ve velkých městech na pobřeží. V hornatém vnitrozemí žijí menší skupiny původních polynéských obyvatel. Hlavní město Taipei má podle hostitelů „asi tři milióny obyvatel“. Město je to tedy na naše evropské poměry veliké. Postavené je na rovině. Až za městem se zvedají hory, které se táhnou do vnitrozemí. Panoramatu města dominuje mrakodrap „101“, který byl ve své době (postaven byl v roce 2002) nejvyšší stavbou na světě. Protože v Taipei je velmi často nízká oblačnost, snese tato více než 500 metrů vysoká věž skutečně označení „mrakodrap“. Taiwan je nepoměrně bohatší než kontinentální Čína. HDP na jednoho obyvatele je kolem 18 000 USD rok. Ulice jsou plné automobilů, nad kterými často výrazně převažují malé motocykly a skútry. Jízdní kola jsou zde poměrně vzácná. Vzácnější než v Japonsku, nebo třeba v Pekingu.

Přijetí delegace Evropského parlamentu prezidentem Taiwanu J.E. panem Ying-jeuo Maem 31.10.2008 |
Přijetí delegace Evropského parlamentu prezidentem Taiwanu J.E. panem Ying-jeuo Maem 31.10.2008 |

V moderním sídle ekonomického a obchodního zastoupení Evropské unie nás přivítal šéf zastoupení Guy Ledoux. Mise různých států, které Taiwan formálně neuznávají, nesou zde různá „krycí jména“ typu „obchodní a kulturní úřad“ a podobně. Jejich šéfové jsou sice formálně považováni za diplomaty, ale statut velvyslanců či vyslanců nemají. Evropská unie zde udržuje poměrně početný úřad, který se snaží monitorovat a podporovat zejména vzájemnou obchodní výměnu a průmyslovou a investiční spolupráci. Taiwanští podnikatelé v EU poměrně rádi investují a zdejší zboží se v Evropě dobře prodává. V poslední době se prý rozvíjí také turistický ruch. Na jaře tohoto roku vyhrála parlamentní volby s drtivou převahou politická strana Kuo Ming Tan (KMT), která ve 113 členném Parlamentu („Legislativní yuan“) obsadila tři čtvrtiny míst.

Přijetí delegace Evropského parlamentu prezidentem Taiwanu J.E. panem Ying-jeuo Maem 31.10.2008 |
Přijetí delegace Evropského parlamentu prezidentem Taiwanu J.E. panem Ying-jeuo Maem 31.10.2008 |

Generální tajemník této strany Ying-jeuo Ma byl v květnu zvolen prezidentem. Jeho popularita prý prudce klesla, když hospodářský vývoj země stagnuje a prezident a jeho strana jsou obviňováni z přílišné vstřícnosti ke kontinentální Číně. Nedávno se zde konaly masové protestní demonstrace před prezidentským palácem, kterých se zúčastnily stovky tisíc lidí. Protesty vedli aktivisté opoziční Demokratické lidové strany (DPP), kteří se snaží na vládní přesilu útočit právě nacionalistickými prostředky. Země má v podstat čtyři politické prioritní oblasti: 1. Čínskou lidovou republiku, 2. USA, 3. Japonsko, 4. EU. Evropská unie zde tedy zdaleka není jednička, hraje však důležitou roli, a to zejména ekonomickou. Taiwan také dlouhodobě usiluje o legalizaci svých vztahů k některým mezinárodním organizacím.

Přijetí delegace Evropského parlamentu prezidentem Taiwanu J.E. panem Ying-jeuo Maem 31.10.2008 |
Přijetí delegace Evropského parlamentu prezidentem Taiwanu J.E. panem Ying-jeuo Maem 31.10.2008 |

Evropská unie by mohla pomoci zejména ve vztahu k WHO, kde by Taiwan rád dostal roli pozorovatele, aby mohl poskytovat mezinárodní zdravotnickou pomoc. Podobně zde motivují také svou snahu o zlepšení vztahů k OSN, nebo WTO. Zlepšení vztahů Taiwanu k mezinárodním organizacím brání skrytý i zcela explicitní negativní lobbing Lidové Číny. Čínská lidová republika by ráda s Taiwanem dosáhla nějakého přidružení. Například toho, jaké nedávno dostal Hongkong. Taiwanci však touží po nezávislosti, a tak čínské snahy nebudou v dohledné době úspěšné. Zastoupení EU plánuje zřídit v Taipei „Evropské centrum“ na některé ze zdejších univerzit. Kontrakt má být podepsán začátkem příštího roku.

Přijetí delegace Evropského parlamentu prezidentem Taiwanu J.E. panem Ying-jeuo Maem 31.10.2008 |
Přijetí delegace Evropského parlamentu prezidentem Taiwanu J.E. panem Ying-jeuo Maem 31.10.2008 |

Předseda „Legislativního yuanu“, Jing-pyng Wang nás přijal v budově zdejšího Parlamentu. Letos se poprvé volilo do novelizovaného menšího Parlamentu. Místo dřívějších 225 se volilo pouhých 113 poslanců. Poslanců je tedy méně, jsou prý však o to pracovitější. Taiwan má 23 milionů obyvatel a vystačí se 113 členy Parlamentu. Česko je méně než poloviční a dopřává si dvě komory s 281 členy Parlamentu. V politickém životě dnes dominuje zejména politika ve vztahu k Číně. Taiwan trvá na důsledné ochraně své nezávislosti. Strana KMT se snaží s ČLR komunikovat a zlepšit vzájemnou spolupráci zejména v pohybu osob a zboží. Byly zavedeny pravidelné lety na kontinent a z Číny sem začali jezdit turisté. V příštím týdnu se v Taipei uskuteční první rozhovory mezi zmocněnci ČLR a taiwanskými politiky. Měly by přinést určitý pokrok zejména ve vzájemných obchodních vztazích a v dopravě pošty, zboží i lidí. Pan předseda Legislativního yuanu opakovaně uvedl, že je povinností každé vlády Taiwanu, udržovat dostatečně silné odstrašující vojenské síly. Pokud by se ČLR rozhodla ostrov napadnout a silou obsadit, byla by cena za takový útok hodně vysoká.

Přijetí delegace Evropského parlamentu prezidentem Taiwanu J.E. panem Ying-jeuo Maem 31.10.2008 |
Přijetí delegace Evropského parlamentu prezidentem Taiwanu J.E. panem Ying-jeuo Maem 31.10.2008 |

Pan Si – Su je generálním tajemníkem Národní bezpečnostní rady. Uvedl že bezpečnost Taiwanu spočívá zejména na vztazích ke Spojeným státům a také samozřejmě k Japonsku. S oběma těmito zeměmi Taiwan udržuje čilou obchodní výměnu a od USA dostává každoročně vysokou vojenskou pomoc. Kontinentální Čína se v poslední době poněkud zklidnila a přestala Taiwanu vyhrožovat použitím síly. Největším ohrožením jejich bezpečnosti jsou prý dnes raketové zbraně. Přinášejí větší riziko než případný přímý vojenský výsadek na ostrově. Právě na tyto vojenské prostředky se nyní zdejší armáda zaměřuje.

Přijetí delegace Evropského parlamentu prezidentem Taiwanu J.E. panem Ying-jeuo Maem 31.10.2008 |
Přijetí delegace Evropského parlamentu prezidentem Taiwanu J.E. panem Ying-jeuo Maem 31.10.2008 |

V centrále opoziční strany DPP jsme hovořili s předsedkyní strany paní Ying-wen Tsai. Její strana vede důslednou polemiku se snahou vládní KMT po nějaké dohodě s Čínou. Bojí se, že vláda je schopna ustoupit Čínské lidové republice tolik, že cena za uvolnění vztahů bude příliš vysoká. Sama připustil, že ekonomická situace v zemi není špatná. Ekonomika roste o 4 – 5% ročně a nezaměstnanost je velmi nízká, kolem 4%. Lidé jsou však přesto zneklidněni známkami recese. Dolar posiluje, ale zahraniční turisté do země jezdí stále méně často. Domnívá se, že ČLR bude mít v nastávajícím období mnoho jiných starostí, než vyhledávat konflikty s Taiwanem. Čínu čekají problémy doma i v zahraničí. Nikdo nemůže očekávat, že se Lidová Čína vzdá politiky „jediné Číny“. Dlouhodobým plánem ČLR je integrace Taiwanu, třeba nějakým modelem a´la Hongkong. To pro DPP ale nepřichází vůbec do úvahy. Oni by jako opoziční strana rádi dosáhli zpět toho politického vlivu, jaký měli před volbami. Paní předsedkyně opakovaně zdůrazňovala, že DPP stála v čele nedávných masových demonstrací. Proč prohráli volby, o tom se nezmínila. Někteří zdejší experti uvádějí, že volební porážka DPP souvisela s únavou voličů z jejich vlády a také s některými korupčními aférami.

Přijetí delegace Evropského parlamentu prezidentem Taiwanu J.E. panem Ying-jeuo Maem 31.10.2008 |
Přijetí delegace Evropského parlamentu prezidentem Taiwanu J.E. panem Ying-jeuo Maem 31.10.2008 |

Na pracovní večeři přednesl svůj referát o politické situaci v zemi prof. Chong-Pin Lin z taiwanského Institutu pro mezinárodní vztahy a strategické studie. Podle jeho názoru není v současné době žádná zásadní politická změna na obzoru. Jednání s ČLR nemohou v  prvním kole přinést veliké výsledky. Nicméně je i v zájmu Číny, aby se ty vztahy zlepšovaly. Politický vývoj po prezidentských volbách v USA není jednoduché předpovědět. Podle profesora však nejspíše zvítězí Barack Obama. To povede k ústupkům USA v mezinárodních oblastech. Stahování vojsk ze zahraničí může poněkud zlepšit vztahy USA s islámskými zeměmi. Na USA však zůstane hlavní odpovědnost za další vývoj na Středním Východě, nebo třeba v Afghánistánu. Obama by podle profesora Lina mohl přinést „renesanci spirituality a humanismu“. Pokud by zvítězil McCain, na zahraniční politice USA se toho mnoho nezmění. Taiwan má řádné diplomatické vztahy pouze s 23 zeměmi. Nicméně obchodní vztahy s celým světem jsou zde velmi čilé. Ekonomice dominují vazby na USA a Japonsko. Ale i se zeměmi EU dosahuje obchodní výměna velkých čísel. Loni to bylo úctyhodných 40 mld USD. Rádi by v příštím roce dosáhli vzájemného bezvízového styku se zeměmi EU. Opakovaně jsme na Taiwanu slyšeli, že tato agenda by se měla otevřít za českého předsednictví v první polovině roku 2009.

Přijetí delegace Evropského parlamentu prezidentem Taiwanu J.E. panem Ying-jeuo Maem 31.10.2008 |
Přijetí delegace Evropského parlamentu prezidentem Taiwanu J.E. panem Ying-jeuo Maem 31.10.2008 |

V pátek ráno naši malou delegaci přijal prezident Taiwanu, pan Ying-jeuo Ma. Je to zkušený politik, který působí velmi pozitivně a otevřeně. Jde o osobu nesporně charismatickou. Bůhví, čemu vděčí za stávající propad popularity. Uvedl, že jeho hlavním politickým cílem je prosperita a mír pro občany jeho země. Vztahy k ČLR jsou komplikované, Taiwan i ČLR mají vlastně koncepci „jediné Číny“, oba ale zásadně jinou. Taiwan respektuje demokracii, lidská práva a zásady fungování právního státu. Čínský kontinentální režim přes všechnu liberalizaci na tom v těchto ohledech zatím není nijak dobře. Nicméně Kuo ming tan zvítězil ve volbách také proto, že sliboval voličům uvolnění ve vztazích s kontinentální Čínou. Pan prezident by se rád v průběhu svého volebního období zasadil za větší aktivitu Taiwanu v různých mezinárodních organizacích. Vztah k WHO je asi nejvíce aktuální. Jeho země je připravena podílet se na zdravotnické mezinárodní pomoci i na nejrůznějších humanitárních akcích v zahraničí.


Jaroslav Zvěřina na Ministerstvu zahraničních věcí v Taipei, Taiwan 29. - 31.10.2008 | Věž 101 v Taipei, Taiwan 29. - 31.10.2008 | Pohled z pokoje hotelu, Taiwan 29. - 31.10.2008 |
Taipei, Taiwan 29. - 31.10.2008 | Noční pohled navěž 101 v Taipei, Taiwan 29. - 31.10.2008 | Pohled na Taipei z okna hotelu, Taiwan 29. - 31.10.2008 |

doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
poslanec Evropského parlamentu (ODS/EPP-ED)


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |