Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Dárek nemravům

Jaroslav Zvěřina, Právo, 14. listopadu 2008

Když jsem slyšel pana ministra spravedlnosti jásat nad novelou trestního zákona, domníval jsem se, že bylo dosaženo výrazného pokroku.

V mnoha ohledech jistě ano. Bohužel do novely propašoval známý novátor Radim Chytka také celou skupinu pozměňovacích návrhů, které číslovku „patnáct“ nahrazují číslovkou „čtrnáct“.

Původně jsem měl za to, že Chytkovi jde o snížení hranice trestní odpovědnosti z 15 na 14 roků. To je sice málo užitečná novela, ale lze ji do jisté míry chápat. Když však se tímto jednoduchým poslaneckým „zlepšovákem“ snižuje hranice legálního souhlasu s pohlavním stykem o jeden rok, nelze to přejít mlčením.

V praxi to znamená, že sexuálně nezdrženliví a na nedospělce orientovaní hetero i homosexuálové dostávají od našich poslanců celý jeden ročník čtrnáctiletých k „volnému použití“.

Jde o téměř stovku tisíc dětí! Jásat mohou potenciální pachatelé trestného činu pohlavního zneužívání. Mají celý rok věku obětí „k dobru“. Těžko se však ta úprava dočká chvály ze strany rodičů čtrnáctiletých chlapců a děvčat.

Kouzlem nechtěného je zřejmě také text § 143, kde se navrhuje vyšší trest za týraní, je-li spáchán na osobě mladší patnácti let. Nyní to platí, jen bude-li ta osoba mladší čtrnácti let! Dost dobře nevím, jestli zde někomu doslova nepřeskočilo.

Trestní zákoník tedy na jedné straně sice kodifikuje přísnější tresty pro nejrůznější pachatele násilných deliktů, na druhé straně však výrazně „slevuje“ přísnost ve vztahu k pohlavnímu zneužívání. Zdá se, že to ve Sněmovně málo komu vadilo, protože novela prošla velkou většinou hlasů.

Motivem pro uvedené snížení věkových hranic byla údajná veliká tělesná i duševní vyspělost čtrnáctiletých dětí, které přece „dobře vědí, co dělají“.

Doporučuji všem, kdo prolomení patnáctileté hranice schvalují, aby alespoň občas navštívili osmé třídy základních škol, aby si ozřejmili, jak je tomu doopravdy. Že neumíme trestat pachatele těžkých deliktů ve věku mladším než 15 let, je skutečnost. Snížením hranice o jeden rok tuto věc nijak nezlepšíme ve vztahu k pachatelům třeba dvanáctiletým. Co se týče sexu, jde o činnost v mnoha ohledech nepoměrně rizikovější než řízení motorových vozidel, pití alkoholu nebo kouření. Přesto na tyto věci máme jiný věkový metr.

Chtěl bych také zdůraznit, že schválenou úpravou nic moc nedarujeme těm čtrnáctiletým. Mladý člověk ze sexu v tomto věku zpravidla nemá mnoho pozitivních zkušeností. Úprava však dává omašličkovaný dárkový balíček čtrnáctiletého „masíčka“ nemravům všeho druhu. Jistě budou poslancům vděčni.

Protože novela bude ještě předložena Senátu, lze doufat, že zkušenější a uvážlivější členové horní komory parlamentu najdou odvahu k odstranění uvedeného nesmyslu z jinak zřejmě kvalitní novely našeho trestního kodexu.


O autorovi: Jaroslav Zvěřina (Autor je europoslanec za ODS a sexuolog)


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |