Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Máte slovo na téma "Trestní odpovědnost a "beztrestný" sex od 14 let"

čtvrtek 4. 12. 2008 21:40 ČT1

Pozvání k diskuzi přijali: sexuolog doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc., soudkyně JUDr. Veronika Čeplová, ředitel výchovného ústavu v Boleticích PaedDr. Jaroslav Žejdl, ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Pospíšil, poslanec Radim Chytka a občané: matka čtrnáctileté matky a matka a bratr mladistvého delikventa.


Máte slovo na téma "Trestní odpovědnost a "beztrestný" sex od 14 let" - čtvrtek 4. 12. 2008 21:40 ČT1 |

Další informace:


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |