Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Šimašius, R., Niemann, U. (edit.): How to do it: Lessons from successful liberal reforms in CEE (Central and Eastern Europe). Liberal Institute, Postdam, 2008,  106 s.

Nadace F. Naumanna (Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit, www.fnst-freiheit.org) vydala zajímavou publikaci, věnovanou transformačnímu procesu ve státech Střední a Východní Evropy. Prezentace v Evropském parlamentu dne 12. listopadu 2008 se zúčastnil předseda regionální kanceláře Nadace pro Střední a Východní Evropu Ulrich Niemann a autoři jednotlivých kapitol. Postkomunistické země to neměly s transformací ke svobodnému demokratickému uspořádání jednoduché. Ve sborníku se pokusili publikovat zkušenosti z některých transformujících se zemí, aby bylo zřejmé, které byly hlavní problémy na cestě k demokratické společnosti.

Bývalý premiér Estonska Siim Kallas napsal ve svém krátkém sdělen mimo jiné, že lidé v EU netouží po jakémsi "mikromanagementu" svých osobních životů. Úkolem Evropské unie zcela jistě není regulovat všechno a všem, stejně tak není jejím úkolem vše absolutně harmonizovat. Více bychom se měli věnovat podpoře a šíření idejí svobody.

Jiří Schwarz, šéf Liberálního institutu v Praze psal o kuponové privatizaci, kterou představil jako "second best solution". Ukazuje užitečnost tohoto netradičního privatizačního nástroje a polemizuje s kritickými výhradami. Nezakrývá nedostatky, mezi které počítá zejména skutečnost, že kupony nebyly hned obchodovatelné. Umožnilo to vznik černého trhu s nimi. Tento černý trh nebyl ani kontrolován, ani nebyl provázen kvalitními informacemi. Mnohé investiční společnosti, zaměřené na privatizační kupony, byly vytvářeny samotnými státními podniky, zejména bankami, což fungovalo proti původnímu poslání kuponového procesu. kritici tento stav nazvali "privatizace incestem".

Další příspěvky se věnují zkušenostem z Litvy (Ruta Vainiene), Bulharska (Dimitar Chobanov, Veliko Dimitrov, Adriana Mladenova), Estonska (Andres Arrak, Jüri Saar), Slovenska (Ján Oravec).

Pro české čtenáře může být zajímavý popis Jána Oravce o zavádění "ploché daně" na Slovensku a konsekvence zásadní ekonomické reformy, kterou tam uskutečnila Dzurindova vláda v roce 2004.

Sborník je dokladem toho, že liberální ekonomika to neměla a nemá v našem regionu lehké. Je třeba ji neustále rozvíjet a chránit před útoky zejména ze strany evropských regulátorů a socializujících politiků všech odstínů.

Jaroslav Zvěřina


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |