Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Triumf, nebo porážka tabu?

Petr Kubát, MF DNES, 13. prosince 2008

K věci

Jaroslav Zvěřina ve velkém rozhovoru na protější straně mimo jiné říká, že detabuizace sexu je dnes již běžnou záležitostí. Problematika sexuality má však více rovin. Od poloviny 19. století začala být hodnocena jako soukromá věc, která však současně podléhala až bezprecedentní sociální kontrole a byla těsně spojena s otázkou tabu. Masové odtajnění sexuality ve 20. století při prvním pohledu hrozí odsunout sex do naprosté bezvýznamnosti. Podle filozofa Paula Ricoeura však dnešní odritualizování sexu paradoxně vede spíše k triumfu tabu než k jeho porážce. Po řadu let vybojovávaná možnost odtajnit sex či o něm promluvit totiž nijak nezrušila potřebu mlčení. A toto mlčení můžeme přeneseně chápat jako dokonalý nástroj tabu působící proti strukturám sexuality.


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |