Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Týden v Evropském parlamentu
18.2.2005

Uplynulý týden byl věnován jednání politických frakcí, jejich skupin a komisí. Na schůzích, kterých jsem se zúčastnil pokračovalo projednávání stanoviska ke strategickému plánu Evropské komise. Všichni si přejeme, aby nová Komise učinila vše pro větší ekonomický růst a posílení soudržnosti EU. Proto různé připomínky mají především deklaratorní povahu. Uvidíme, jak svůj soupis dobrých úmyslů dokáže Barrosova Komise realizovat v praxi.

Také Lisabonská strategie se stále drží v agendě parlamentních diskusí. na předním místě. Každé druhé vystoupení k jakémukoliv tématu buď začíná, nebo končí "Lisabonskou výzvou". Nedávná Kokova zpráva sice ukázala, že lisabonská agenda není v praxi realizována. Přesto jsou do ní vkládány stále velké, a podle mého názoru málo realistické, naděje.

České zastoupení zorganizovalo pro naše poslance seminář na téma direktivy REACH. Zdá se, že uplynulá projednávání postupně nacházejí schůdnou podobu tohoto předpisu, který se zabývá registrací a povolováním chemických látek. Nicméně nepůsobí právě povzbudivě, že případné přísné předpisy EU budou platit jen pro evropské výrobce. Chemický průmysl v zahraničí bude i nadále regulován jen na úrovni světové obchodní organizace (WTO). Vzniká samozřejmě velká otázka, nebude-li tato norma jen dalším diskriminačním prvkem, který v konečné podobě znevýhodní evropské výrobce proti ostatním. Myslím, že poslanci budou muset být velmi přesvědčeni o tom, že tato směrnice nepoškodí globální konkurenceschopnost evropského chemického průmyslu, mají li "REACH" schválit.

"Fórum pro automobily a společnost" zorganizovalo konferenci o konkurenceschopnosti automobilového průmyslu. Hovořilo se především o tom, že některé dobře míněné regulace, které mají ochránit životní prostředí, nebo spotřebitele, mohou mít vedlejší účinky, které negativně ovlivní obchodní zájmy evropských výrobců automobilů. Konference byla tak trochu českou záležitostí, protože panelové diskuse se mimo jiné zúčastnil místopředseda české vlády Martin Jahn, a také Ivan Hodač (generální tajemník Asociace evropských výrobců automobilů). Místopředseda české vlády přednesl velice zajímavý příspěvek . Zdůrazňoval, že v oblasti automobilového průmyslu je v EU hodně "přeregulováno". Vztahují se na ni četné směrnice (více než osmdesát) i různé dodatky (více než 200). Zjednodušení regulačního rámce je velice žádoucí. Diskutovalo se o sociálních i enviromentálních aspektech automobilové dopravy a automobilového průmyslu.

Tadeusz Mazowiecki, první porevoluční polský premiér, převzal na jednání klubu poslanců EPP-ED medaili Roberta Schumana za zásluhy o polskou a evropskou demokratickou politiku. Charismatický Polák si to zcela nepochybně zaslouží, i když jeho bývalá strana na politickém nebi dnes právě nezáří. Předseda frakce EPP-ED H.J.Pöttering zavzpomínal na dobu, kdy polský premiér Mazowiecki s německým kancléřem Kohlem hledali v roce 1989 cesty k německo - polskému smíření. Mazowiecki ve svém projevu řekl, že je to pro polského politika veskrze nová situace, když hovoří dnes o Evropské unii jako o "nás" a nikoliv jako o "nich". Vyslovil přesvědčení, že je povinností politiků i občanů, hledat identitu Evropské unie. Je přesvědčen, že tato identita nebyla příliš zdařile nalezena v ústavní smlouvě. Přál by si nicméně, aby Evropská unie nebyla "osobou bez vlastností", aby postupně nacházela svou výraznou tvář.

doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
poslanec Evropského parlamentu (ODS/EPP-ED)


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |