Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Týden v Evropském parlamentu
12. - 16.1.2009

Plenární zasedání ve Štrasburku probíhalo ve znamení začínajícího českého předsednictví Evropské unii. Ve své úvodní řeči v roli předsedy Rady EU se český premiér Mirek Topolánek nevyhnul snad žádnému aktuálnímu tématu. Konstatoval, že zcela jistě není lehké přebírat předsednictví po Francii s jejím "superprezidentem" Sarkozym. Premiér také upozornil na skutečnost, že také mnohé jiné předsednické vlády měly podobné vnitropolitické problémy, jaké dnes řeší vláda naše. A přesto se předsednictví vždy zvládlo. Výsledný dojem z vystoupení českého premiéra na plánu byl jednoznačně pozitivní. Jen někteří poslanci se pustili do zpochybňování českých kompetencí, byli ale v nepatrné menšině.

Evropská unie také v Parlamentu oslavila krátkým slavnostním zasedáním desáté výročí zavedení Eura. Počet členů eurozóny se po přistoupení Slovenska rozrostl na 16, což je zde obecně považováno za zřetelný úspěch. Kromě předsedy Evropského parlamentu a předsedy |Komise promluvili slavnostní hosté, zejména pak prezident Evropské centrální banky J. C. Trichet a bývalý francouzský prezident V. G. d´ Estaing. projevy se nesly v duchu popisování pozitivních aspektů Eura jako měny, která členským zemím eurozóny dodává stabilitu a jistotu. Problémy s dodržování "paktu stability" a známých "maastrichtských kriterií" nebyly prakticky diskutovány. Přitom jde o největší aktuální problém celé EU. Stávající tendence zlepšovat ekonomickou situací států "pumpováním" státních dluhopisů do ekonomiky, hrozí kriteria paktu stability výrazně ohrozit.

K poslancům promluvil také lotyšský prezident Valdis Zatlers. Jeho projev byl zdvořilostní. Vyzdvihoval přínosy členství v EU pro jeho malou pobaltskou zemi a nabádal k jednotě a společnému úsilí v debatě zejména s Ruskem.

Hlasovalo se několik zajímavých materiálů. Mne zejména zaujala iniciativní zpráva socialistické poslankyně T. R. Madurell o dodržování zásady rovných práv pro muže a ženy. K této problematice jsem na plénu přednesl krátkou úvahu:

Vedlejší efekty boje za stejnost mužů a žen

Některé české pojišťovny v poslední době zrušily bonusy, které poskytovaly ženám při uzavírání pojistek na povinného ručení u osobních automobilů. Tento krok byl odůvodněn přípravou na platnost antidiskriminačního zákona. Opakovaně se setkáváme s tím, že někteří politici a některé nevládní organizace přehánějí své postoje ve vztahu k rovným právům obou pohlaví do poněkud absurdních extrémů. Jedním z nich je popírání pojišťovací matematiky, která dnes a denně dokazuje, že v různých aspektech svých životů se ženy a muži chovají zcela rozdílně a jsou proto také nositeli rozdílných pojišťovacích a jiných životních rizik. Popírání těchto rozdílů není bojem za rovná práva, ale bojem za shodnost, stejnost obou pohlaví. Takový boj je předem prohraný a směšný. Muži a ženy se od sebe liší právě proto, aby se obě pohlaví v praktickém životě v partnerských vztazích i ve společnosti užitečně a prospěšně doplňovala.

Příště by naši bojovníci za shodnost obou pohlaví mohli odmítat bezpečnější parkovací plochy, vyhrazované tradičně řidičkám – ženám. Skutečnost, že ženy jsou podstatně častěji než muži objektem nejrůznějších agresivních trestných činů je nesporná, odolává i té nejmodernější antidiskriminační legislativě a proto musí být respektována. Podobně bychom ovšem měli dokázat respektovat data z pojišťovací matematiky.

Se skupinou českých europoslanců jsem také navštívil ke krátké exkurzi laboratoře firmy Roche v Basileji. Pracovníci firmy nám vysvětlovali zásady, které platí pro pokusy na laboratorních zvířatech. Tyto pokusy jsou sice často různě kritizovány, avšak farmaceutický průmysl bez nich zcela jistě nemůže existovat. Firma neprovádí žádné pokusy na velkých lidoopech, ale používání makaků je zatím ničím nenahraditelné. Poslanci si prohlédli stanice, na kterých jsou zvířata chována za velmi přísných hygienických, ale i obecně etických podmínek. Pracovníci se zcela jistě snaží nadbytečně nezatěžovat experimentální živočichy zbytečnou bolestí a utrpením.


doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
poslanec Evropského parlamentu (ODS/EPP-ED)


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |