Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Týden v Evropském parlamentu
19.1. - 23.1.2009

V tomto týdnu probíhala v Bruselu jednání parlamentních výborů. Ve výboru pro kulturu i ve výboru pro legislativní záležitosti jsme měli jako hosty ministry české vlády.

Kulturní výbor navštívili ministři dva. Ministr školství Ondřej Liška a ministr kultury Václav Jehlička. Páni ministři seznámili členy výboru s prioritami českého předsednictví v oblasti školství, vzdělávání i kultury. Diskuse byla zajímavá, a týkala se zejména evropských vzdělávacích programů a tak zvaného "Boloňského procesu", který se snaží sladit terciární vzdělávání na evropském kontinentu. Zejména český ministr školství překvapil členy výboru svou plynnou němčinou i angličtinou. Představení českého předsednictví proběhlo ve velmi pozitivním duchu.

Ve výboru právním promluvil k poslancům náš ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Také on pojednal o prioritách našeho předsednictví. Poslanci diskutovali zejména o představách českého ministerstva v uplatnění e-justice. České předsednictví v této oblasti zejména zdůrazňuje možnost využívat specifické videokonference při soudních líčeních. Je to metoda, která umožní využívat informace od svědků i různých soudních znalců, kteří se právě nezdržují v zemi, kde soudní líčení probíhá. Informační portály e-justice mají usnadnit a zrychlit přístup občanů k nejrůznějším právním informacím. Poslanci se také zajímali o ochranu duševního vlastnictví a perspektivy evropského patentu. Pan ministr ocenil iniciativu Právního výboru při vypracovávání definice "Evropské veřejné listiny", která může významně usnadnit komunikaci mezi právnickými institucemi. Diskutovalo se také o právních jistotách občanů v rodinném právu a v právu dědickém. Pan ministr Pospíšil zanechal u členů výboru pozitivní dojem.

Právní výbor hlasoval o definitivní podobě návrhu statutu "evropské soukromé společnosti". Tato látka vybudila velikou kreativitu poslanců, kteří k textu podali více než stovku pozměňovacích návrhů. Zdá se, že výsledek bude v podstatě přijatelný pro všechny. Někteří levicoví poslanci však stále v tomto statutu vidí riziko pro zaměstnance, že se soukromá evropská společnost může nějak obrátit proti jejich zájmům.

Rozpravy proběhly k několika připravovaným předlohám, které se snad stihnou ukončit ještě v tomto volebním období. Času mnoho nezbývá, protože poslední plenární zasedání Evropského parlamentu proběhne ve Štrasburku počátkem května.

Velká konference se v Parlamentu uskutečnila na téma prevence karcinomu děložního hrdla. V této prevenci se dnes významně uplatňují moderní očkovací látky, které jsou dostupné již také v České republice. Je to očkování proti některým kmenům lidského papilomaviru. Vědci již dokázali definovat ty virové kmeny, které mají příčinný vztah k uvedenému nádoru. Účinnost tohoto očkování je vědecky ověřena. V praktickém životě se však samozřejmě projeví až po mnoha letech, a tak se některým lidem náklady v tisícovkách korun zdají být na toto očkování příliš vysoké. Výskyt rakoviny děložního čípku je však v Česku vysoký, mnohem vyšší než v řadě evropských zemí. Proto každá účinná prevence zasluhuje pozornost a podporu.

doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
poslanec Evropského parlamentu (ODS/EPP-ED)


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |