Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Týden v Evropském parlamentu
9.2. - 13.2.2009

Týden byl věnován jednání parlamentních výborů. V "mém" právním výboru se hlasovalo o některých poměrně zajímavých tématech. Asi největší zájem byl o finální výborovou verzi stanoviska k navrhované direktivě o přeshraničním poskytování zdravotní péče. Byl jsem v té věci stínovým zpravodajem. Došlo k zásadní nedohodě s našimi socialistickými kolegy, kteří se snažili návrh této směrnice zamítnout. Mně osobně se návrh příliš nelíbí. Vychází sice z aplikace některých rozhodnutí Evropského soudního dvora, což ovšem neznamená, že nemůže obsahovat nové problémy. Především se zdá, že v rozsudcích, týkajících se hrazení lékařské péče Evropský soudní dvůr poněkud překračuje kompetence EU. Za druhé se zde předpokládá, že právním základem pro tuto direktivu je článek 95 Smluv, tedy článek, který zakotvuje volný trh. Pohyb pacientů v EU se však sotva dá nazvat volným trhem. Neuspěl jsem s názorem, že je třeba aplikovat také článek 152 Smluv, podle kterého je organizace zdravotní péče výhradní kompetencí členských států. Z české vlády nebyly vůči této předloze žádné zásadní námitky.

Hlasovalo se rovněž o podobě pozice výboru k úpravě doby ochrany autorských práv. Výbor nakonec podpořil minimalistickou variantu, podle které se doba ochrany autorských práv navrhuje prodloužit jen u akustických nahrávek. Komise má zvážit dopady případné podobné úpravy u audiovize. Navrhuje se zřízení speciálního fondu pro umělce, kteří jednotlivé nahrávky vykonali, a kteří podle dosavadních úprav neměli nárok na odměnu. Jak celý projekt dopadne je ve hvězdách. Zdá se, že postoje členských států k tomuto návrhu jsou velmi rozdílné. V Radě EU existuje silná opozice, která by mohla být dostatečná k zablokování návrhu.

Výboru byla předložena zpráva o uplatňování Směrnice o právu občanů Evropské unie a jejich rodinných příslušníků pohybovat se a usazovat se v členských zemích EU. Zprávu zpracoval ECAS (European Citizens Action Service) a je zajímavá. Především v tom, že se ukazuje, že směrnice 2004/38/EC je aplikována v členských zemích velmi různě a většinou zcela nedostatečně. Někteří experti použili v hodnocení implementace této směrnice dokonce adjektivum "chaotický". Další doklad toho, že heslo českého předsednictví "Evropa bez bariér" je stále aktuální.

doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
poslanec Evropského parlamentu (ODS/EPP-ED)


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |