Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Linec - Evropské město kultury 2009, logo | Delegace Kulturního výboru Evropského parlamentu navštívila Linec, 25. - 27.2.2009

Cílem návštěvy bylo především seznámení poslanců s kulturními aktivitami a institucemi města Linec, které je Evropským městem kultury pro rok 2009. Větší část delegace a zástupce hostitelského města představujeme na přiložených fotografiích. Linec má dlouhou tradici významného střediska rakouské kultury a vzdělanosti. Je dnes také důležitým městem průmyslovým. V posledních letech se zde hodně investovalo také do kulturních statků.

Delegace Kulturního výboru Evropského parlamentu navštívila Linec 25. - 27.2.2009 |

Mají zde moderní Umělecké muzeum ("Lentos Kunstmuseum Linz"). V něm jsme shlédli několik expozicí. Především výstavu "Best of Austria", která představuje umělecká díla z nejrůznějších období a nejrůznějšího druhu, zapůjčená ze všech spolkových zemí Rakouska. Je zde možné shlédnout zlatý kávový servis Marie Terezie, stejně jako moderní díla abstraktního umění, nebo sochařské kreace. Také ovšem třeba obrazy Egona Schieleho. Zajímavá je zde také výstava "Mesopotamische Erzählungen" z díla tureckého umělce jménem Kutlug Ataman. Jde o soubor velmi působivých audiovizuálních kreací.

Delegace Kulturního výboru Evropského parlamentu navštívila Linec 25. - 27.2.2009 |

Ve zdejším "Zámeckém muzeu" jsme obdivovali veliký rozsah právě probíhajících rekonstrukcí a dostaveb. Muzeum ve velikém zámeckém komplexu nad Dunajem v těchto dnech hostilo velikou výstavu pod názvem "Kulturhauptstadt des Führers" ("Vůdcovo hlavní město kultury"). Výstava zahrnuje velký komplex uměleckých děl a reálií, které upomínají na pohnutou dobu nacistického režimu. Národně socialistický "Vůdce" německého národa, Adolf Hitler se narodil v nedalekém hornorakouském městě Braunau am Inn. Výstava připomíná, že dnes nenáviděný "Áda" byl Rakušan. Jsou zde jeho školní vysvědčení a fotografie s celou třídou základní školy. S Lincem měli prý nacističtí pohlaváři velké plány jako s významným kulturním střediskem. Zdejší most přes Dunaj ozdobili sochami Nibelungů a velikými kamennými stavbami. Na výstavě je možné vidět jak ukázky "nacistického realismu" s různými rurálními a národoveckými motivy, ale také obrazy z války, ze kterých mnoho optimismu nedýchá. Třeba obraz, nazvaný "Voják Wehrmachtu a Anděl". Také zbytky velikých soch "Vůdce" a jeho psací stůl.

Na severním břehu Dunaje, u "Mostu Nibelungů", bylo postaveno zcela moderní "Ars Electronica Center" (Centrum elektronického umění). Jde o ultramoderní projekt, který se snaží mapovat všechny možné elektronické technologie v jejich kulturních a přírodovědných souvislostech. Organizují zde velmi zajímavé kurzy a soutěže interaktivních elektronických kreseb. Vystavují celou řadu robotů a automatů. Návštěvník se může podívat i na elektronický mikroskop a jeho technické výtvory. Také třeba pozná metodiku klonování rostlin, nebo moderní technologie, zkoumající mozek a také nejmodernější elektronické protézy dolních i horních končetin.

Přidáme-li k uvedenému ještě vynikající architektonické památky, včetně klášterů a chrámů, monument Svaté Trojice na Hlavním náměstí, moderní koncertní halu a samozřejmě Univerzitu Johanna Keplera, dostáváme obraz moderního města, které je třetí největší a také třetí nejvýznamnější v Rakousku. Nominaci tohoto pozoruhodného města na kulturní cenu EU shledala naše delegace jako plně zaslouženou.

Jaroslav Zvěřina, poslanec EP (ODS)


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |