Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Týden v Evropském parlamentu
25.2.2005

Plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku proběhlo tak trochu ve stínu bruselské návštěvy amerického prezidenta. G.Bush se vcelku logicky sešel především s šéfy členských zemí EU, a také s reprezentanty členských států NATO. Na evropské poslance mu čas nezbyl. Kdo ví, možná kdybychom právě tento týden jednali v Bruselu, mohli jsme se jej dočkat.

Ze zajímavějších témat, o kterých se rozhodovalo, mohu uvést hned několik. Byla přijata usnesení, která se týkají homologace vybavení vozidel (různé ovladače a indikátory, ale také třeba topné systémy). Parlament se zabýval fungováním systematické výměny údajů z rejstříků trestů mezi členskými zeměmi. Je zřejmé, že tento proces je třeba zlepšit, aby se data vyměňovala soustavně, a bez zbytečného prodlení. Při volném pobytu osob v unijním prostoru je žádoucí, by orgány činné v trestním řízení měly u zadržených podezřelých korektní a aktuální údaje, týkající se jejich trestní anamnézy. Nejčastěji se tento problém diskutoval v souvislosti s pachateli pedofilních deliktů, ale sexuální delikvence není sama o sobvě tím nejvýznamnějším trestným jednáním. Pozornost také zasluhuje kvalita trestního soudnictví v členských zemích. Komise byla vyzvána, aby předložila ucelený systém porovnávání práce trestních soudů ve členských zemích. Dlouhodobým cílem porovnávání bude také postupná harmonizace trestních právních řádů a trestních kodexů uvnitř EU.

Schváleny byly vcelku pozitivní zprávy Komise o předvstupních přípravách v kandidátských zemích, kterými dnes jsou Bulharsko a Rumunsko.

Byla projednána a přijata rozsáhlá zpráva o životním prostředí a zdraví. Zpráva zavazuje Komisi a ostatní instituce EU k důkladnému monitorování vlivu nejrůznějších škodlivin na lidské zdraví. Důraz je kladen na prevenci vlivu škodlivin na vývoj dětí. Vyskytuje se zde také několik doporuení o potírání kouření.

Značnou pozornost poslanců přitahovalo usnesení ve vztahu k harmonizaci řidičských průkazů v EU. Tato agenda vzbudila živý zájem, a byla podána celá řada pozměňovacích návrhů a doporučení. Předpokládá se, že v příštích deseti letech budou občané členských zemí používat jednotný evropský řidičský průkaz. Cesta k němu nebude jednoduchá, již dnes je k této tématice podáno několik desítek pozměňovacích návrhů. Počítá se s procesem delším než deset roků.

Evropská komise předložila svůj legislativní a pracovní program, který jednotlivé poslanecké kluby komentovaly samozřejmě po svém. Naše frakce EPP-ED předložila pozitivní vyjádření, které obšírně komentuje jednotlivé legislativní kroky, které před Komisí stojí. Levicové strany se k programu Komise stavěly kritičtěji. Postrádaly v programu zejména sociální aspekty.

Ve středu přednesl na plénu svůj projev ukrajinský prezident Juščenko. Konstatoval, že jeho země je dnes na cestě směrem k demokratické Evropě. Tento pohyb zcela jistě nijak neohrožuje Rusko a jeho regionální zájmy. Poděkoval za podporu, které se ukrajinské "oranžové revoluci" ze strany Evropské unie a Evropského parlamentu dostalo. Ujistil poslance o tom, že Ukrajina bude v následujícím období přísně dodržovat lidská práva a hájit svobodu občana. Musí přestat vláda strachu, jak ji ukrajinský lid zažíval ještě donedávna.

doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
poslanec Evropského parlamentu (ODS/EPP-ED)
 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |