Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Památník v bývalém koncentračním táboře Flossenbürg

Na pozvání manželů Blažkových z Waidhausu navštívil europoslanec Jaroslav Zvěřina 27. dubna 2009 památník, který byl v bývalém koncentračním táboře Flossenbürg otevřen v roce 2007.

Návštěva památníku v bývalém koncentračním táboře Flossenbürg, 27. dubna 2009 | Návštěva památníku v bývalém koncentračním táboře Flossenbürg, 27. dubna 2009 | Návštěva památníku v bývalém koncentračním táboře Flossenbürg, 27. dubna 2009 |

Koncentrační tábor byl nechvalně známou nacistickou organizací SS v malé stejnojmenné obci nedaleko českých hranic zřízen v roce 1938 a fungoval jako velký střediskový koncentrák až o osvobození americkou armádou v dubnu 1945. Flossenbürg sloužil jako tábor pracovní. Vězňové se zabývali těžbou žuly v nedalekých lomech, ale také průmyslovou výrobou. Měl celou řadu poboček, některé také v Česku. Na příklad v Litoměřicích, nebo v Panenských Břežanech. Táborem prošlo asi 100.000 vězňů z mnoha evropských zemí. Více než 30.000 těchto vězňů zde nalezlo smrt. Těsně před koncem války zde byl popraven admirál Canaris a několika německými antifašisty. K zajímavostem patří také skutečnost, že předsedou Svazu bývalých vězňů je táborský rodák pan Milouš Volf, který dnes žije v Plané nad Lužnicí.

Památník má své kanceláře a zasedací místnosti v bývalé administrativní budově tábora. Pracují zde nejen kmenoví zaměstnanci, ale také praktikující studenti a historici, kteří mají k dispozici bohatý táborový archiv. V jednom z blokových baráků je zřízena moderní expozice, vybavená audiovizuálními projekcemi. Jde o velmi zajímavý doklad o péči, kterou zemská bavorská vláda, a také vláda spolková věnují připomínání zločinů, spáchaných německým nacismem. Památník je nedaleko státní hranice, pár kilometrů od Rozvadova, a je tedy velmi dobře přístupný pro české zájemce. Zejména pro žáky škol a studenty bude zdrojem významné historické informace o pohnutých osudech desetitisíců lidí v průběhu druhé světové války.

V podrobnostech odkazujeme na webovou stránku památníku:
www.gedenkstaette-flossenbuerg.de


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |