Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Vizitky prvních deseti kandidátů ODS pro volby do EP

ČTK, ČeskéNoviny.cz, 5. května 2009

Praha - Vizitky prvních deseti kandidátů Občanské demokratické strany pro volby do Evropského parlamentu (EP):

Jan Zahradil (46) - poslanec Evropského parlamentu. Vystudoval obor technologie vody a životního prostředí na pražské VŠCHT. Členem ODS je od roku 1991, v minulosti byl i místopředsedou strany a stínovým ministrem zahraničí ODS. V letech 1990 až 1992 byl poslancem Federálního shromáždění, v letech 1998 až 2004 byl členem Poslanecké sněmovny. Je znám svým rezervovaným postojem k Lisabonské smlouvě.

Evžen Tošenovský (53) - poradce generálního ředitele společnosti VÍTKOVICE HOLDING, bývalý hejtman Moravskoslezského kraje (2000-08). Vystudoval ekonomickou fakultu Vysoké školy báňské v Ostravě. Do ODS vstoupil hned po jejím vzniku v roce 1991. V roce 1993 byl zvolen ostravským primátorem. V čele města vydržel až do krajských voleb roku 2000, po nichž se stal prvním hejtmanem Moravskoslezského kraje.

Oldřich Vlasák (53) - poslanec Evropského parlamentu. Vystudoval fakultu strojního inženýrství na ČVUT v Praze, specializace životní prostředí. Členem ODS je od roku 1991. V letech 1998-2004 byl primátorem Hradce Králové. Od roku 2001 je předsedou Svazu měst a obcí.

Milan Cabrnoch (46) - poslanec Evropského parlamentu. Vystudoval fakultu dětského lékařství pražské Univerzity Karlovy. Členem ODS je od roku 1995. V letech 1998 až 2004 byl členem Poslanecké sněmovny. V letech 1994 až 1998 působil na ministerstvu zdravotnictví, nejprve byl ředitelem odboru a později náměstkem.

Ivo Strejček (47) - poslanec Evropského parlamentu. Vystudoval Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Členem ODS je od roku 1992. V minulosti byl mimo jiné poradce místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslavy Němcové (2002-04).

Miroslav Ouzký (50) - poslanec Evropského parlamentu, předseda výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP. Vystudoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Členem ODS je od roku 1991. V letech 1998 až 2004 byl členem Poslanecké sněmovny.

Edvard Kožušník (38) - ředitel sekretariátu předsedy Senátu Přemysla Sobotky. Má středoškolské vzdělání, v současnosti studuje vysokou školu. Je členem ODS. Je vedoucím projektu eStat.cz (efektivní stát).

Hynek Fajmon (40) - poslanec Evropského parlamentu. Vystudoval historii na filozofické fakultě pražské Univerzity Karlovy. Členem ODS je od roku 1991. V minulosti byl mimo jiné starostou Lysé nad labem. V letech 2001 až 2004 byl členem Poslanecké sněmovny.

Andrea Češková (37) - advokátka se zaměřením na daňové a finanční poradenství. Vystudovala práva na Univerzitě Karlově v Praze. Členkou ODS je od roku 1998.

Jaroslav Zvěřina (66) - poslanec Evropského parlamentu, přednosta Sexuologického ústavu 1. LF UK a VFN v Praze. Vystudoval lékařskou fakultu v Hradci Králové. Členem ODS je od roku 1992. V letech 1996 až 2004 byl členem Poslanecké sněmovny.


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |