Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Bazilika přesahuje významem rámeckraje

PRÁVO, 23.03.2005 - Jiří Falout - str. 12

TÁBORSKÝ EUROPOSLANEC JAROSLAV ZVĚŘINA (ODS) ŘEKL PRÁVU:

Minulý týden jste navštívil pětici měst a obcí na Českobudějovicku. S jakými problémy a podněty se na vás starostové především obraceli?
Hlavně je trápí nedostatek financí na komunikace a infrastrukturu, bez níž se často nemohou obyvatelé pustit do individuální bytové výstavby. Stejně tak jim chybějí finance na investice do turistického ruchu - do ubytovacích zařízení, do sportovních zařízení. Jsou však realisty a chápou, že z Evropské unie žádné obrovské prostředky nezískáme. Nicméně některé z evropských projektů vypadají slibně a věřím, že se z nich alespoň částečně podaří zafinancovat alespoň část projektů v infrastruktuře a vybavenosti měst a obcí, především v oblasti turistiky a cestovního ruchu.

Hovořil jste se starosty už o konkrétních projektech?
Samozřejmě. Starosta Borovan Stanislav Malík má doslova na krku už řadu let opuštěný zámek a klášter, kde bývala škola. Myslím si, že je reálné pokusit se připravit projekt, který by spojil vzdělávací a ubytovací záměr. Kamenný Újezd zase uvažuje o turistickém zatraktivnění obce.

Jihočeskou metropoli asi pálí ale jiné problémy než Kamenný Újezd, Borovany, Zliv či Ledenice.
Určitě. Hovořili jsme především o projektu Bazilika a upřímně říkám, že jsem byl mile překvapen, že něco takového na jihu Čech vzniká. Domnívám se, že málokteré město se může chlubit tak moderně ztvárněným multifunkčním divadelním sálem, a pokud se podaří projekt dokončit, jsem přesvědčen, že půjde o unikátní dílo v rámci republiky. Pokud vím, chybějí už jen, i když nejde o malou sumu, peníze na dokončení vnitřního vybavení. Bylo by nehospodárné a pro město smutné, kdyby již ze dvou třetin vynaložené finance přišly vniveč. Myslím, že tady by měl kraj i město trochu přemýšlet, jak dokončení projektu podpořit. Zády by se neměli obrátit ani sponzoři z privátní sféry. Rád bych se proto v rámci svých možností pokusit pomoci.

Může v takových případech europoslanec pomoci víc než pouze dobrou radou?
Upřímně říkám, že přímá cesta do Bruselu je jen příležitostná. Někdy se vyskytnou situace, že EU dává okamžitě finance na určité projekty, když v některé kapitole zůstaly nevyužité prostředky. Pak je možné uplatnit požadavek přímo, ale právě i na takové okamžiky musíme být připraveni. Proto si myslím, že mohu být starostům prospěšný tím, že mohu na některé dobré projekty v Bruselu upozornit prostřednictvím osobních kontaktů. Například i na projekt Bazilika, který svým významem přesahuje rámec Jihočeského kraje.


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |