Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Jaroslav Zvěřina - graf medializace


Jaroslav Zvěřina - graf medializace; vývoj počtu příspěvků po měsících za poslední rok |
vývoj počtu příspěvků po měsících za poslední rok


Graf znázorňuje vývoj medializace vybrané osobnosti v uplynulých 12 měsících. Sleduje se, v kolika příspěvcích v českých médiích je vybraná osoba zmiňována.


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |