Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Zvěřina zve studenty do Štrasburku

18. dubna 2005

Na prohlídku budovy Evropského parlamentu ve francouzském Štrasburku, diskuzi s evropskými poslanci a následnou účast na plénu pozval studenty a profesory středních a vysokých škol v Jihočeském kraji europoslanec Jaroslav Zvěřina. Cestu 36 studentů zaštítila společně s europoslancem frakce EPP – ED, k níž Jaroslav Zvěřina patří. Část nákladů spojená s exkurzí je financována ze zdrojů Evropského parlamentu.

„Se studenty si také prohlédneme za doprovodu průvodce historický Štrasburk a pokud se to podaří, tak absolvujeme i projížďku na lodi po řece, která vede tímto krásným francouzským městem,“ přiblížil jihočeský europoslanec další program dvoudenní exkurze, která proběhne od 10. do 11. května.

Účastníky vybíral na čtyřech jihočeských školách. V Českých Budějovicích oslovil Vysokou školu evropských a regionálních studií, katedru romanistiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity, Česko – anglické gymnázium a v Táboře kontaktoval zdejší soukromé gymnázium.

„Protože kapacita míst je omezená, bylo nutné z uchazečů vybrat ty, kteří mají k tématu cesty vztah a jsou s ním určitým způsobem spjati. Z tohoto důvodu studenti, kteří měli o cestu zájem, museli napsat práci na jedno z předem daných témat spojených s Evropskou unií. Písemné práce potom posoudili profesoři oslovených škol a vybrali ty nejvhodnější účastníky,“ vysvětlil systém výběru europoslanec.

Nejčastějšími tématy byly názory na plánovaném přistoupení Ukrajiny a Turecka do struktur EU, zda je členství České republiky v EU přínosem či naopak, nebo jaký jak mladí lidé vnímají Evropskou ústavu.

„Jsem přesvědčen, že jednou z hlavních činností evropského poslance je být prostředníkem mezi Evropským parlamentem a regionem, v němž žiji. Díky dvoudenní cestě se struktura Evropského parlamentu a práce v něm dostane do širšího povědomí studentů a to považuji za přínosné,“ konstatoval Jaroslav Zvěřina.


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |