Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Týden v Evropském parlamentu
22.4.2005

Uplynulý výborový týden přinesl několik "horkých témat", která stojí za pozornost.

V pondělí v Bruselu jednala středoevropská organizace notářů, nazvaná "Hexagonála". V této šestičlenné skupině dominuje notářská komora rakouská. Členy jsou notářské organizace států, které s Rakouskem sousedí, tedy Česka, Slovenska, Slovinska, Maďarska a Chorvatska. V tomto roce Hexagonále předsedá šéf české Notářské komory JUDr.Foukal. V Evropském parlamentu se konala při té příležitosti slavnostní večeře pod záštitou místopředsedy EP MUDr.M.Ouzkého.

Výbor pro kulturu a vzdělávání hlasoval některé materiály, připravené pro nastávající plénum. Byly mezi nimi třeba stanoviska k podpoře "filmového dědictví" (a konkurenceschopnosti souvisejících průmyslových činností). V této oblasti se tradičně počítá s výraznými podporami z veřejných rozpočtů, bez kterých by evropské filmové umění zřejmě příliš neprosperovalo. Přijato bylo také stanovisko k připravované direktivě o službách na vnitřním trhu. Předpokládá se, že zejména televizní vysílání, ale také třeba vzdělávání budou aktivity, které ze zmíněné direktivy bude tendence vyjmout

Legislativní výbor se věnoval zejména první rozpravě o nově projednávané směrnici o softwarových patentech (tedy "počítačem implementovaných vynálezech"). V této oblasti se rýsuje schůdný kompromis. Parlament se bude snažit zejména jasně dodržet zásadu, že softwarové programy jako takové nemohou být předmětem patentu (jsa chráněny autorským zákonem), ale na druhé straně takové softwarové programy, které jsou součástí technických celků (přístroje, různé aplikace) by patentovatelné zůstaly. Diskutuje se také otázka "interoperability" různých softwarových aplikací. Pozměňovací návrhy nejsou zatím na stole.

V Evropském parlamentu proběhlo také veřejné slyšení o ochraně průmyslového designu. Návrh této direktivy vyvolal bouřlivé reakce na straně výrobců automobilů, protože byť se direktiva nazývá vznešeně, řeč je o režimu náhradních dílů pro automobily. V různých členských zemích panuje různý režim autorizace ve vztahu k náhradním dílům. Direktiva předpokládá harmonizaci těchto předpisů v EU, a to ve smyslu úplné liberalizace. Tak, aby výrobci originálních náhradních dílů nemohli diktovat ceny a ocitli se pod konkurenčním tlakem dalších výrobců. Opozice proti liberalizaci se zdá být silná, avšak zatím nelze výsledek projednávání ani odhadnout.

O vzrušení v kuloárech EP se koncem týden postaral prezident ČR Václav Klaus, respektive nevybíravé útoky na jeho adresu, pronesené dvěma europoslanci. Jedním byl místopředseda EP Roca Vidal-Quadras (Španěl, Lidová strana), druhým pak známý Klausův kritik, předseda Ústavního výboru EP Jo Leinen (německý sociální demokrat). Oba pány poslance zřejmě hodně dopálila Klausova protiústavní kampaň v souvislosti s vydáním kritické publikace irské provenience v českém překladu. Spory mezi politiky nejsou samozřejmě nic neobvyklého. Kolem euroústavy dnes emoce přímo tryskají, zejména když výsledek francouzského referenda je evidentně hodně nejistý. Žádná nervozita samozřejmě nemůže omluvit urážlivé výroky o hlavě státu, pronesené zmíněnými europoslanci. Poslanecký klub Občanské demokratické strany v EP požádal písemně v otevřeném dopise poslance o omluvu a předsedu EPP-ED frakce Pötteringa o napomenutí našeho frakčního kolegy. Tato aféra je jen dokladem mého tvrzení, že kolem otázky "euroústavy" se rozpoutává zbytečně bojovná atmosféra. Ten dokument si snad ani tolik emocí nazasluhuje. Dopadne-li referendum ve Francii koncem května podle očekávání, bude celá slavná euroústava dokonale "zaparkována" v hlubokých unijních zásuvkách, a nebude se o čem hádat.

doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
poslanec Evropského parlamentu (ODS/EPP-ED)
 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |