Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Sexuální představy a sny

27.4.2005

Sexualita je významnou součástí života mužů i žen. Jde o oblast, která je do značné míry intimní věcí. Tak intimní, že se často skrývá uvnitř našich mozkových závitů, skrytá zrakům ostatních. Snad jen telepatické schopnosti by v tom mohly zjednat jasno. Za daných okolností, protože nejsme vybaveni takovými nadpřirozenými mechanismy, musíme se spokojit při studiu sexuální snů a fantasií s informacemi odvozenými, nebo s tím, co nám lidé jsou ochotni a schopni o svých sexuálních představách sdělit.

Vydatným zdrojem informací o sexuálních představách je milostná korespondence. Jak se doba mění, lidé stále častěji své erotické výlevy svěřují nikoliv papíru, ale elektronickému médiu nejoblíbenějšímu, tedy textovým zprávám mobilních telefonů. Podobně jako s milostnou korespondencí psanou na papír, bývají problémy s indiskrecí, nebo náhodným odhalením "milostných keců", jak tomuto druhu erotické komunikace trefně říká kolega Miroslav Plzák. Pamatuji se na četné rozhovory s žárlivými muži (častěji) i ženami (méně často). Ti lidé si nejvíce stěžovali na takový obsah odhalené milostné komunikace, který byl spojen se sexuálními představami, které by od svých nevěrných protějšků vůbec neočekávali. Ať již se to týká sexuálních styků na neobvyklých místech, nebo méně obvyklých sexuálních praktik. Jeden z mých žárlivých pacientů s péčí hodnou náboženské relikvie uchovával milostný dopis své manželky, ve kterém dáma svému milenci slibuje orální sex a popisuje, jak se těší na jeho pohlavní úd. Některé tyto žárlivce podezírám z toho, že konkrétní představy o nevěře partnera či partnerky tvoří většinu jejich vlastních erotických snů a fantasií.

Jinou informací o sexuálních představách je vztah ke konzumní erotice. Jisté je, že erotické obrázky, knížky i audiovizuální produkce jsou vesměs konzumovány mužskou klientelou. Jde o jakési sexuální pohádky pro dospělé. Z rozboru nabízených podnětů je zřejmé, že muži sní o pestrém výběru sexuálních objektů. Sní také o absolutně sexuálně povolných partnerkách. Také o své absolutní převaze nad nimi. Nevadí jim v erotických podnětech násilí, i když jeho přemíra většině mužů příjemná není. Muži jsou rádi dominantní, ale výjimky existují. Vždyť kromě agresivních sadistů známe také pokorné masochisty. To se však již pohybujeme v oblasti sexuálních perverzí. Není sporu o tom, že erotická četba, obrázky i audiovizuální podněty jsou muži poměrně často konzumovány. Především zřejmě jako masturbační podněty, byť někteří uvádějí, že třeba erotické video "mohou" i při sexu s partnerkou. Pro ženy je explicitní erotika podstatně méně atraktivní, než pro muže. Valná část žen, které s konzumní erotikou přišly do styku uvádí, že se tak stalo zejména proto, že si to přál jejich partner.

V poslední době je mocným šiřitelem erotických obrázků a audiovize především Internet. Zaznamenal jsem již stížnosti manželek na to, že jejich mužský tráví celé hodiny brouzdáním po erotických stránkách na svém počítači, a že to evidentně omezuje jeho zájem o sex partnerský.

Existuje-li nějaká konzumní erotika pro ženy, pak to jsou nepochybně různé eroticky romantické knížky, filmy a telenovely. Ženy mají rády příběhy o zhrzených milenkách, zamilovaných dvojicích, které překonávají všemožné nástrahy. V jejich představách je svět plný mladých, čistých a atraktivních mužů a žen. Erotika se realizuje tancem, objímáním, hlazením, vášnivým líbáním. Dominantní ženskou sexuální hodnotou je jejich vlastní atraktivita. Zdá se, že pokud o něčem opravdu hodně sní, pak je to o tom, jak jsou mladé, krásné a žádoucí. Jak na nich ulpívají obdivné pohledy mužů. Ženy i ve svých představách daleko více koketují, než muži. Zatímco muži hodně fantazírují o své převaze nad ženami, představují si ženy častěji, jak podléhají vášni a naléhavé touze nějak atraktivního muže. V poněkud stinných podobách mají tyto fantasie až charakter silně negativní. Některé ženy popisují jako své vrcholné erotické fantasie představy o tom, jak jsou znásilněny, podrobeny, omezovány. Přestože nepochybně platí, že pro ženy většinou není nijak zvlášť atraktivní představa tělesného sexu, některé ženy sní velmi intenzivně o zcela konkrétních sexuálních praktikách. Přestože většina žen klade důraz na pokud možno silný citový vztah k sexuálnímu partnerovi, některé ženy sní o sexu se zcela neznámým mužem. Žádné normy v tomto ohledu nelze uplatňovat.

V sexuálních fantasiích a snech se nepochybně poměrně často vyskytují věci, které za jiných okolností vzbuzují ošklivost. Jsou lidé, které eroticky vzrušuje představa nepříjemných pachů, hrubost partnera či partnerky, sex se zvířaty a podobně.

V erotických snech a fantasiích se mohou vyskytovat i témata z oblasti minoritní či sexuálně deviantní. Tak muži či žena, kteří o své heterosexuální orientaci nikdy nepochybovali, mají sny o sexu s partnerem stejného pohlaví. Nebo jde o sen "transsexuální", kdy žena prožije snovou identitu mužskou a muž ženskou. Takové sny a představy nemají žádnou klinickou hodnotu, pokud se vyskytují zcela ojediněle. Ve snu je jak známo možné úplně všechno. Totéž platí i o představách bdělých, ve formě "denního snění". Nicméně, pokud takové fantasie dostaly povahu nutkavou a častou, je někdy třeba, poradit se s lékařem. Mé klinické zkušenosti ukazují, že většina těchto nutkavých "minoritních" snů a fantasií nemá podklad v inverzní sexuální orientaci, nebo v poruše sexuální identifikace. Jde spíše o neurotické reakce na iracionální strach ze sexuálních menšin.

Erotické sny a představy jsou zcela jistě klíčem k uspokojivé sexuální praxi. Je málo pravděpodobné, že lidé dokáží realizovat v partnerském sexu něco, co si dříve nepředstavili, nebo co neprožili ve snu. Muži nemají se svou erotizací zpravidla velké problémy. Proto je péče o sexuální představy a fantasie daleko prospěšnější u žen, zejména když si stěžují na nedostatky ve svém prožívání sexu. Pokud žena touží po vyšší intenzitě své erotiky, nepochybně musí začít u pěstování erotických představ a fantasií.


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |