Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Jihočeské Lety v Evropském parlamentu

29.4.2005

Na posledním plenárním zasedání Evropského parlamentu v Bruselu byla ke schválení předložena mimo jiné též Resoluce o situaci Romů v EU. Kromě velkého množství obecných floskulí a odvolávání se na práva menšin, obsahovala též jednu pasáž, která se týkala České republiky. Německý poslanec českého původu za „Zelené“ M.Horáček dělal všechno možné, aby dostal do závěrečného usnesení zmínku o Letech. Podařilo se mu ovšem cosi nevídaného. Odstavec, který v usnesení stojí, praví mimo jiné že je třeba připomínat hrůzy holocaustu Romů, a že je v této souvislosti třeba odstranit vepřín z místa u obce Lety v Jižních Čechách. Zde byl nejprve lokajskou vládou „druhé republiky“ zřízen, posléze protektorátní vládou provozován, německými nacisty inspirovaný „cikánský“ koncentrační tábor. Na téma Lety byla v Evropském parlamentu uspořádaná i výstava fotografií, při které pilně sekundovali čeští oficiální představitelé, zejména pak vládní experti na lidská práva Karásek a Jařab. Ani pan europoslanec Horáček, ani někdo ze zmíněného vládního dua neudělal nic proti tomu, aby v souvislosti s holocaustem byly opakovaně zmiňovány údajné zločiny českých policistů, když přitom ani jednou nepadla zmínka o Němcích. Přitom je evidentní, že pokud někde probíhalo opravdové vyhlazování „méněcenných ras“, pak to nebylo v Letech, ale v německých koncentrácích, vedených zrůdnou nacistickou vyhlazovací ideologií. Tohle soustavné opomíjení německých „zásluh“ za druhou světovou válku a její hrůzy jde i v Evropském parlamentu mnohým hodně na nervy. Vidíme v něm snahu oslabit vinu německého fašismu a rozptýlit ji na ty ostatní ve smyslu věty „podívejme se, oni ti Češi taky měli koncentráky“.

O Letech toho již bylo napsáno i řečeno mnoho. Památník, který tam někdejší romský koncentrační tábor připomíná, je vkusný a umožňuje pietní obřady. Odstranění zemědělského závodu v jeho sousedství je myšlenka nikterak nová, která ale vždy ztroskotala na obrovských nákladech. Pokud by se opravdu měl vepřín vykoupit a vybudovat nový památník, pak se výsledné náklady blíží k jedné miliardě. Pro vládního experta Sváťu Karáska jistě částka zanedbatelná, pro mnoho našich občanů ale sotva přijatelná.. Navíc je všeobecně známé, že romské sběrné tábory byly v Česku dva. Ten druhý, na Moravě, by se mohl stát docela dobře sídlem nějakého většího muzea či památníku. To však není pro naše lidsko-právní a romské aktivisty zajímavý projekt. Je dráždí právě jen ti chudáci pašíci v sousedství.

doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
poslanec Evropského parlamentu (ODS/EPP-ED)
 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |