Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Bezvízový styk se Spojenými státy pro české občany

Jednominutové vystoupení na plénu EP ve Štrasburku 10.3.2008

Jsem velice znepokojen postojem některých politiků Evropské unie, včetně členů tohoto Parlamentu k vyjednávání české vlády o bezvízovém styku se Spojenými státy. Aniž by česká vláda porušila jediné ustanovení platných Smluv, stala se objektem kritiky, mentorování a napomínání. Jednání se přitom nevedla s nepřátelskou, nebo podezřelou zemí, ale s tradičním přítelem a spojencem evropských demokracií. Některé kritické výroky v tomto směru je velmi obtížné vysvětlovat českým občanům, kteří na bezvízový styk s USA roky čekají. Chce-li někdo opravdu poškodit obraz Evropské unie v české veřejnosti, nechť v tomto necitlivém a přezíravém přístupu pokračuje. Měli bychom se všichni snažit nevyvolávat zbytečné negativní emoce v této nikterak podezřelé a bezpečnost Evropské Unie neohrožující kauze.

doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
poslanec Evropského parlamentu (ODS/EPP-ED)


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |