Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Musíme připomínat odkaz prezidenta Edvarda Beneše

Jiří Falout, Právo - Jižní Čechy, 2. září 2008

RADNÍ TÁBORA SIMONA ŽIROVNICKÁ (ODS) ŘEKLA PRÁVU:

Ve středu 3. září si připomeneme 60. výročí úmrtí druhého československého prezidenta Edvarda Beneše, který měl k Táborsku velmi vřelý vztah. Jak se město na tuto událost připravuje?

Tábor spolupracuje s kanceláří europoslance Jaroslava Zvěřiny, místním Husitským muzeem, Národním muzeem a se Společností Edvarda Beneše na přípravě unikátní výstavy dokumentující život tohoto významného českého politika. Expozice umístěná v gotickém sále Husitského muzea, jejíž vernisáž bude ve středu v 17 hodin, nese název Doktor Edvard Beneš – československý diplomat, politik a prezident. Chceme vyzdvihnout Beneše jako významnou osobnost, která není svázána pouze se Sezimovým Ústím, kde se nachází Benešova vila, jeho památník a hrobka, ale také s Táborem. Beneš se totiž jako následovník Masaryka připojil k tehdejšímu heslu Tábor je náš program a naše město velmi často navštěvoval.

Přibližte připravovanou expozici, co na ní návštěvníci uvidí?

Základem výstavy budou fotografie z táborského ateliéru Šechtl–Voseček. Některé snímky lidé již znají, protože jsme je vystavili v roce 2000 při obdobné expozici. Nechali jsme ale vzhledem k výročí úmrtí přidělat velmi zajímavé fotografie dokumentující pohřeb Edvarda Beneše. Lidé se mohou těšit také na fotografie manželů Benešových ještě před výstavbou vily. Hodnotné jsou snímky i z konce prezidentova života. Zachytila je Marie Šechtlová, která měla možnost fotografovat toto období. Připomenu ještě, že rodina Šechtlova patřila k dvorním fotografům rodiny Benešových. Bohužel nejsou dochované všechny fotografie. Mnoho z nich bylo zničeno po roce 1948, kdy byl ateliér zabaven. Paní Šechtlová zachránila některé snímky. Zbylé prý skončily v Jordánu na popud tehdejší StB.

Můžete ještě více upřesnit vystavené historické snímky dokumentující život Edvarda Beneše na Táborsku?

Jsou to skutečně velmi zajímavé pohledy. Lidé uvidí nejen fotografie z vily, kde je zobrazen i nábytek, ale i ze zahrady. Návštěvníci výstavy tak zjistí, jak se proměňovala. Další snímky zachycují prezidenta před abdikací a těsně po ní a jeden soubor je věnován Benešovi v jeho závěru života, kdy již mu zdraví příliš nesloužilo. Marie Šechtlová fotografovala paní Benešovou i po pohřbu jejího manžela a i tuto dobu divákovi představíme. Kromě fotografií bude vystaven i nábytek z vily a pokoje paní Benešové. Chybět nebudou ani exponáty z Národního muzea. Například zajímavé dopisy od Karla Čapka, Olgy Scheinpflugové i z osobní pošty Hany Benešové.

Jak vnímáte osobnost Edvarda Beneše? Má co říci současné generaci?

Určitě ano. Když už nic jiného, tak bych doporučila současným politickým špičkám to jeho kouzlo, eleganci a slušnost, které si udržoval i v době I. republiky a v období po II. světové válce, tedy v časech, které nebyly jednoduché. Ctil nadevše demokracii a vážil si autorit. Proto je povinností si připomínat jeho odkaz.

Další informace:


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |