Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

S myšlenkou na hrozbu z Číny prezident rozhodně neusíná

Alena Šatrová, Táborský deník, 4. září 2008

Tábor - Studenty na besedě Václav Klaus přesvědčoval, že o členství v KSČ nikdy nežádal.

Trpělivě odpovídal i na otázky, zda je komunista nebo Rus. Besedovat se studenty přišel do tělocvičny Gymnázia Pierra de Coubertina prezident Václav Klaus poté, co se zúčastnil pietního aktu u hrobu Edvarda Beneše. Zaznamenali jsme pro vás několik otázek studentů i odpovědí hlavy státu.

Jaký je váš názor na státní maturitu?

V souladu s vámi všemi si myslím, že je to nesmysl, který se ministerstvo školství už několik let snaží prosadit. Jsem proti. Nejlépe vás umí ohodnotit váš ředitel a nechtěl bych ho této odpovědnosti zbavovat. Považuji to jen za další vměšování shora.

Bude pro Českou republiku výhodné používat eura?

To, aby se země dobrovolně zbavovala své měny, je v historickém i celosvětovém měřítku fenomén. Je to velmi riskantní. Myšlenka jednotné evropské měny byla projektem primárně politickým a nikoli ekonomickým. Pro mě je zavedení eura nástroj, jak vytvořit jeden politický celek. Vezmu–li v úvahu Mundellovu teorii optimálních měnových zón, musím si klást otázku, zda Evropa k těmto zónám patří. Nejsem o tom přesvědčen a není důvod, abychom do ní spěchali.

Jaký je váš názor na Severoatlantickou alianci?

Když se po pádu komunismu rozpadl bipolární svět, na kterém byla existence NATO založena, ocitla se aliance v nejasnu a začala si hledat důvod své existence, tedy nového nepřítele. Trochu se situace změnila po jedenáctém září 2001. Nepřítelem se stal terorismus a islámský fundamentalismus. Jen se obávám, aby události na Kavkaze nebyly důvodem pro nové parcelování světa.

Váš rod prý pochází z Ruska...

To si jen někdo hraje s mým jménem. Nikdy jsem o tom neslyšel. Pokud víme, tak od roku tisíc sedm set dvanáct nikdo z našich předků v Rusku nebyl. Je to jen hra, nesmysl, schválnosti.

Proč si Američané vybrali pro radar právě Česko?

To opravdu nevím. Ale má to dva aspekty. Tím prvním je pocit ohrožení z některých „zlobivých“ států. Ten druhý, a pro mě významnější, je fakt, že umístěním radaru dojde ke zpečetění našeho severoatlantického vztahu.

Prý jste si zažádal o členství v KSČ...

Co to čtete za blbosti? Nikdy jsem o něj nepožádal. Už jsem o tom mluvil tisíckrát. V srpnu roku šedesát osm mě dokonce vyloučili z akademie věd jako exemplární příklad nemarxistického myšlení.

Znamená to tedy, že Cibulka lže?

Ano. Cibulka je lhář! (potlesk)

Mohlo by nám v budoucích letech hrozit nějaké nebezpečí ze strany velmocí, jako je USA nebo Čína?

Nevidím to dramaticky. Není to nic, s čím bych usínal, a vám bych doporučoval podobný postoj.

Další informace:


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |