Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
poslanec Evropského parlamentu
přednosta Sexuologického ústavu 1 LF UK a VFN Praha

Vás srdečně zve na výstavu

"Evropa - kolébka vědeckého porodnictví"

věnovanou známým i neznámým bojovníkům,
kteří již před staletími vytvořili v Evropě
komunitu vzdělanců
a zasloužili se o nesčetné životy dětí a matek.

Slavnostní vernisáž výstavy,
spojená s vánočním občerstvením
a hudebním vystoupením
Báry Štěpánové, se uskuteční

v pátek 19. prosince 2008
od 17:00 hodin
v Gotickém sále Husitského muzea
v Táboře.

Scénář výstavy:

  • prof. MUDr. Antonín Doležal, DrSc.
    porodník a gynekolog, 1. LF UK a VFN Praha
  • RNDr. Vítězslav Kuželka
    antropolog, Národní muzeum Praha

Na realizaci výstavy se podílejí:

Další informace:


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |