Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Konkrétní podpora vědců v Evropské unii je nezbytnost

Z iniciativy europoslance Jaroslava Zvěřiny a sdružení Česká hlava se v Bruselu pod záštitou poslaneckého klubu EPP-ED konala konference na téma kreativity a inovací v Evropě. Konference se zúčastnila řada vědců z různých částí Evropy. Účastníci se snažili nalézt odpověď na otázku jak zabránit masivnímu odlivu špičkových vědeckých pracovníků z Evropy a jak mají být nastolena pravidla, aby vědcům byly poskytnuty co nejlepší podmínky pro jejich kreativitu a vědecký výzkum. Otazníků je hned několik: Jaké konkrétní kroky mají podniknout vlády členských zemí, jak efektivně reformovat univerzity, jakou roli hraje a má hrát Evropská unie v oblasti výzkumu a inovaci? Má byt pouze jakýmsi fórem výměny "best practices" a nebo se očekává že zaujme mnohem ambicióznější přístup?

Konference na téma kreativity a inovací v Evropě z iniciativy europoslance Jaroslava Zvěřiny a sdružení Česká hlava pod záštitou poslaneckého klubu EPP-ED, Brusel 29.1.2009, foto: Lubor Mrázek |

Podle poslance Jaroslava Zvěřiny je potřeba zvýšit popularitu a společenské uznání vědeckých pracovníků a výzkumníků a popularizovat vědeckou činnost nejen vědeckých kapacit, ale i mladých lidí. "Rok 2009 je podle Evropské komise rokem kreativity a inovací. Pokud nemá jít o pouhý slogan bez dalšího významu, pak musíme začít popularizovat vědeckou činnost a klást důraz na její prospěšnost pro celkový vývoj společnosti. K tomu je ale také třeba změnit přístup nejen státních orgánů a organizací, ale i myšlení univerzit a vědeckých pracovišť, zejména s ohledem na zajištění plné svobody bádání" řekl Jaroslav Zvěřina.

Nové výzvy potřebují nové cesty řešeni. Východiskem se jeví spolupráce univerzit se soukromým sektorem. Je třeba modernizovat vysokoškolské programy, soukromý sektor by mel mít možnost výuku doplňovat, organizovat pro studenty stáže, dny otevřených dveří apod. Vědce je třeba "podchytit" a orientovat od raného věku, v tom právě spočívá důležitost iniciativ jako je sdružení Česká hlava. Klíčová je též mobilita výzkumníku a to především během studia a do pěti let po získání vysokoškolského diplomu. Zdaleka nejde jen o navýšeni finančních prostředků, avšak bez nich se výzkum a věda neobejde.

"Přístup Evropské unie nemá spočívat v tom, aby politici určovali konkrétní badatelské projekty, ale aby pro ně zajistili dostatek možností. Kromě finančního ohodnocení, zvýšení prestiže svého povolání by měli mít vědci zajištěnu i svobodu vědeckého bádání. Je rovněž třeba najít rovnováhu mezi veřejnou kontrolou vědeckých projektů a úředními procedurami při žádostech o granty" řekl Jaroslav Zvěřina.


Konference na téma kreativity a inovací v Evropě z iniciativy europoslance Jaroslava Zvěřiny a sdružení Česká hlava pod záštitou poslaneckého klubu EPP-ED, Brusel 29.1.2009, foto: Lubor Mrázek | Konference na téma kreativity a inovací v Evropě z iniciativy europoslance Jaroslava Zvěřiny a sdružení Česká hlava pod záštitou poslaneckého klubu EPP-ED, Brusel 29.1.2009, foto: Lubor Mrázek | Konference na téma kreativity a inovací v Evropě z iniciativy europoslance Jaroslava Zvěřiny a sdružení Česká hlava pod záštitou poslaneckého klubu EPP-ED, Brusel 29.1.2009, foto: Lubor Mrázek |
Konference na téma kreativity a inovací v Evropě z iniciativy europoslance Jaroslava Zvěřiny a sdružení Česká hlava pod záštitou poslaneckého klubu EPP-ED, Brusel 29.1.2009, foto: Lubor Mrázek | Konference na téma kreativity a inovací v Evropě z iniciativy europoslance Jaroslava Zvěřiny a sdružení Česká hlava pod záštitou poslaneckého klubu EPP-ED, Brusel 29.1.2009, foto: Lubor Mrázek | Konference na téma kreativity a inovací v Evropě z iniciativy europoslance Jaroslava Zvěřiny a sdružení Česká hlava pod záštitou poslaneckého klubu EPP-ED, Brusel 29.1.2009, foto: Lubor Mrázek |
Konference na téma kreativity a inovací v Evropě z iniciativy europoslance Jaroslava Zvěřiny a sdružení Česká hlava pod záštitou poslaneckého klubu EPP-ED, Brusel 29.1.2009, foto: Lubor Mrázek | Konference na téma kreativity a inovací v Evropě z iniciativy europoslance Jaroslava Zvěřiny a sdružení Česká hlava pod záštitou poslaneckého klubu EPP-ED, Brusel 29.1.2009, foto: Lubor Mrázek | Konference na téma kreativity a inovací v Evropě z iniciativy europoslance Jaroslava Zvěřiny a sdružení Česká hlava pod záštitou poslaneckého klubu EPP-ED, Brusel 29.1.2009, foto: Lubor Mrázek |
Konference na téma kreativity a inovací v Evropě z iniciativy europoslance Jaroslava Zvěřiny a sdružení Česká hlava pod záštitou poslaneckého klubu EPP-ED, Brusel 29.1.2009, foto: Lubor Mrázek | Konference na téma kreativity a inovací v Evropě z iniciativy europoslance Jaroslava Zvěřiny a sdružení Česká hlava pod záštitou poslaneckého klubu EPP-ED, Brusel 29.1.2009, foto: Lubor Mrázek | Konference na téma kreativity a inovací v Evropě z iniciativy europoslance Jaroslava Zvěřiny a sdružení Česká hlava pod záštitou poslaneckého klubu EPP-ED, Brusel 29.1.2009, foto: Lubor Mrázek |

Další informace:


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |