Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Starosta města Jindřichův Hradec Karel Matoušek podporuje Jaroslava Zvěřinu

Starosta města Jindřichův Hradec Karel Matoušek podporuje Jaroslava Zvěřinu | Před minulými volbami do Evropského parlamentu jsem vyjádřil své přesvědčení, že Jaroslav Zvěřina, bude-li zvolen, bude neochvějně hájit zájmy naší země se znalostí věci a bez servilní naivity. Ani v nejmenším mě nezklamal. Věděl jsem, že je jedním z nejlepších kandidátů na tuto funkci, protože prakticky od samého počátku byl u předstupních vyjednávání o vstupu naší republiky do Evropské unie v nejvyšších funkcích Výboru pro evropskou integraci a s úkoly Evropského parlamentu byl dostatečně obeznámen. Jeho znalosti v tomto směru se v pětiletém období, kdy po zvolení zastával funkci europoslance, ještě dále výrazně prohloubily a tak není sporu o tom, že je tím nejlepším kandidátem pro nadcházející volby do EP. Jsem rád, že se rozhodl kandidovat znovu, a to na úkor své vědecké kariéry. Už dříve jsem uved, že Jaroslav Zvěřina měl silný vliv na formování mých názorů k problematice fungování Evropské unie a platí to i nadále. Je v této oblasti vysoce fundovaným odborníkem s rozsáhlým rozhledem a nadhledem. Proto by jednoznačně neměl chybět v příštím Evropském parlamentu. Voliči si snad uvědomí, že takových osobností nemáme nadbytek a zastupovat naší republiku v takovém orgánu by měli jen ti nejlepší a nejvýkonnější, mezi které Jaroslav Zvěřina bezpochyby patří.

Ing. Karel Matoušek
starosta města Jindřichův Hradec
člen rady Jihočeského kraje

Další informace:


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |