Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Jan Zahradník: Jaroslav Zvěřina je politikem, jakých máme málo

Jan Zahradník: Jaroslav Zvěřina je politikem, jakých máme málo | Již před minulými volbami do Evropského parlamentu v červnu 2004 jsem uvedl, že podle mého názoru musí mít evropský politik především silné zázemí v domácí politice, musí být dobře seznámený s politickým, ekonomickým, ale i kulturním zázemím své země a k tomu i naprosto nutně musí mít rovněž praktické zkušenosti z některého orgánu zastupitelské demokracie. To tehdy v plné míře Jaroslav Zvěřina splňoval a o to více splňuje nyní po svém pětiletém působení ve funkci poslance Evropského parlamentu.

Znám ho velice dobře dlouhá léta. Poznal jsem ho jako významného poslance, který se již předtím stal uznávaným specialistou ve své původní profesi sexuologa a psychiatra, kterou ani při svých funkcích v politice zcela neopustil. Když je někdo úspěšný nejen jako politik, ale současně i ve vědeckém oboru, zaslouží si uznání. On přitom dále stojí pevně na zemi, nadále zůstal dobrým člověkem, nepoznamenaným slavomanií.

Obdivuji u něj znalost evropské politiky a evropské unie. S rozpačitostí vnímám evropskou notu, jak ji mnozí naši politici hrají. U něj si naopak cením, jak s rozmyslem k těmto záležitostem přistupuje, jak o nich umí mluvit. Pravdivě a otevřeně říká, že když jsme v EU, musíme v ní něco dělat a působit pozitivně. Záživně a srozumitelně dokáže podat problematiku svého původního oboru a stejně tak politické záležitosti.

Jako živý fungující článek působil i v euroregionu. Když jsem potřeboval důležitou střednědobou zprávu výboru regionu ke Žluté knize o dopravě v EU, spolu s ním jsme dosáhli, že se nám do ní podařilo prosadit základní ideu, která měnila původní nevyhovující kriteria. Bylo tam totiž něco, co se nám nelíbilo, totiž konstatování, že dopravní síť ve všech zemích EU je srovnatelná. To ale nebyla pravda a návazně, kdyby to tak zůstalo uvedeno, by nás to poškozovalo v možnosti čerpání financí z evropských fondů. Potřebovali jsme prosadit pozměňovací návrh a především s Jaroslavem Zvěřinou a Oldřichem Vlasákem se nám to zdařilo.

Je to jeden z důkazů, že je příkladem dobře fungujícího evropského politika, provázaného se svou zemí a regionem, pro který umí něco podstatného udělat. Občansky se projevuje výrazně. Zaslouženě patří u naší veřejnosti vedle Jana Zahradila mezi nejznámější evropské politiky.

Proto mě osobně velmi rozladilo a nedokážu se smířit s tím, že na kandidátce pro červnové volby do Evropského parlamentu byl rozhodnutím gremia ODS zařazen až na desáté místo kandidátky. Před ním je několik mně téměř neznámých jmen. Přitom právě on je tím, kdo táhne hlasy voličů. Když je tak populární jak nepopiratelně je měl být minimálně na třetím či čtvrtém místě. Nyní musí zapracovat voliči, angažovaní členové i příznivci ODS. Musí nastat jejich velká mobilizace. Málokterá strana přitom dokáže tak jako ODS přitáhnout tolik angažovaných lidí ke kampani, k volebním stánkům, k akcím na podporu svých kandidátů. Cítím to tak, že každý máme povinnost oslovit své přátele, přimět je, aby přišli volit. A kdo je srdcem Jihočech, měl by zakroužkovat Jaroslava Zvěřinu. Posunout ho vzhůru na žebříčku kandidátů. S Jaroslavem Zvěřinou jsme se blíže seznámili, když jsem se já sám začal více angažovat v politice, a to v městském zastupitelstvu a v pracovní skupině ODS ve školství. Byl to pak právě Jaroslav Zvěřina, kdo stál u zrodu myšlenky, abych kandidovat na funkci krajského hejtmana.

Bylo to jednoho březnového dne roku 2000 při našem setkání, u kterého byl také senátor Pavel Eibert. Na otázku Jaroslava Zvěřiny, zda bych nechtěl kandidovat za ODS na hejtmana, jsem odvětil záporně. Když jsem pak ale usedl do auta, cestou domů jsem o návrhu přemýšlel a protože jsem již dříve zvažoval angažovat se v politice na vyšší úrovni než dosud, návrh jsem přehodnotil.

Mám za sebou osm let profesionální politiky ve funkci hejtmana Jihočeského kraje. Prohra v posledních volbách mě mrzí. Jistě, byly to specifické volby. Konaly se krátce poté, kdy byly zavedeny poplatky u lékaře a ČSSD dokázala využít v kampani nastalé nálady ve veřejnosti a našich chyb a proměnit volby do krajů v referendum. Chyby ve volební kampani se nevyplácí. Byl to hřích naší pýchy.

Člověk je jako politik jistější, má-li životní dráhu, na kterou se může z politiky vrátit. Nemusí se vždy vyhrát, ale takto to lze brát s lehčím srdcem. Díky Jihočeské univerzitě se mi to podařilo. Vrátil jsem se do školství, ve kterém jsem působil dlouhá léta, mám práci, která mě baví a dělám ji rád.

Rovněž Jaroslav Zvěřina může mít ve svém srdci klid. I on se má případně kam vrátit, ale byla by nesmírná škoda pro nás pro všechny, kdyby nebyl opětně zvolen do Evropského parlamentu. Politiků jako je on máme poskrovnu.

RNDr. Jan Zahradník
prorektor Jihočeské univerzity
www.janzahradnik.cz

Další informace:


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |