Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

Poslanec Jaroslav Zvěřina ukázal studentům Evropský parlament

Studenti a pedagogové jihočeských středních a vysokých škol si při dvoudenní exkurzi francouzského Štrasburku prohlédli budovu Evropského parlamentu a seznámili se s jeho strukturou. Na cestu, která proběhla od 10. do 11. května, je pozval jihočeský europoslanec Jaroslav Zvěřina z Tábora.

Poslanec Jaroslav Zvěřina se skupinkou studentů a pedagogů VŠERS z Českých Budějovic |

Cestu 36 studentů zaštítila společně s europoslancem frakce EPP – ED (Evropská strana lidová a Evropští demokraté), k níž Jaroslav Zvěřina patří. Část nákladů spojená s exkurzí byla financována ze zdrojů Evropského parlamentu.

Poslanci EP (ODS/EPP-ED) Jaroslav Zvěřina a Oldřich Vlasák diskutují se studenty a pedagogy v budově EP |

Účastníci exkurze absolvovali odbornou přednášku o parlamentu a zúčastnili se také diskuze s europoslanci. Ptali se na konkrétní věci spojené s aktuálním děním v Evropě. „Jsem zvyklý na to, že mladí lidé o Evropské unii mají velmi mnoho poznatků, proto mne nepřekvapilo, že dotazy byly k věci a velmi konkrétní,“ řekl k diskuzi europoslanec Zvěřina. Po debatě se česká výprava přesunula na galerii jednacího sálu, kde sledovala hodinové jednání evropských poslanců.

Budova EP Louise Weiss ve Štrasburku pojmenována po známé francouzské novinářce - feministce |

„Jsem velmi potěšen, že jsme se mohli osobně seznámit s děním v Evropském parlamentu. Platí tu totiž heslo, které hovoří o tom, že je lépe jedenkrát vidět než stokrát slyšet. Byla to proto úžasná cesta,“ zhodnotil po návštěvě parlamentu Rudolf Hrubý, který na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vyučuje legislativu Evropské unie.

Exkurze se ještě zúčastnili zástupci Vysoké školy evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích, českobudějovického Česko – anglického gymnázia a soukromého gymnázia v Táboře.

Skupinka Táborského soukromého gymnázia |

Cesta nebyla poslední

Květnová exkurze studentů do Štrasburku nebyla poslední. Europoslanec Zvěřina bude v přípravách těchto poznávacích cest i nadále pokračovat. „Byla by škoda nechat propadnout peníze od Evropského parlamentu na dopravu a pobyt při těchto cestách, které mohu pořádat jednou za půl roku. Na podzim plánuji, že jihočeským starostům ukáži Brusel. Poté přijdou na řadu opět studenti,“ dodal Zvěřina. Účastníci exkurze si před odjezdem zpět do České republiky prohlédli společně s průvodcem Štrasburk.

Další informace:


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |