Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc., poslanec Evropského parlamentu

X. Krušovické rozhovory 29.4.2008

Nadace Konráda Adenauera ve spolupráci s Česko – německou hospodářskou a průmyslovou komorou uspořádaly již po desáté v pivovaru Krušovice rozhovory na aktuální politické téma. V letošním roce bylo zvoleno téma: Výzkum, vývoj a inovace – faktory ekonomického růstu. Vystoupilo zde několik velmi zajímavých spíkrů a panelové diskuse zajímavě moderoval šéfredaktor Hospodářských novin Petr Šimůnek.

Dr. Hubert Gehring, ředitel KAS pro ČR, X. Krušovické rozhovory, 29. dubna 2008 |

Marianne PAASI z Evropské komise (DG Výzkum) podala auditoriu zajímavý přehled politiky EU v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Opakovala teze známého Lisabonského programu a jeho korigované verze. Upozornila, že situace v této oblasti je v jednotlivých členských zemích opravdu velmi rozdílná. Hodně si EU slibuje od nově ustaveného Evropského technologického institutu.

Pracovníci Institutu pro hospodářský výzkum v Halle, U. BLUM a J. Güntherová hovořili zejména o problémech v hodnocení inovačních systémů a organizace financování vědy a výzkumu.

M. KOPICOVÁ, místopředsedkyně Rady vlády pro výzkum a vývoj představila hlavní programové body chystané reformy výzkumu, vývoje a terciárního vzdělávání v České republice. Z hlavních bodů lze připomenout snahu omezit počet resortních míst, která poskytují výzkumu prostředky. Stávajících 22 míst by mělo být redukováno až na sedm. Od roku 2011 by měla v ČR pracovat Technologická agentura, zaměřená na praktické aplikace výsledků výzkumu. Celý reformní program je umístěn na webu: www.vyzkum.cz

Předseda Akademie věd ČR. V. PAČES hovořil o celkových přínosech vědy pro společnost. Výzkum je třeba rozdělit na základní („vyhledávací“), strategický („orientovaný“), aplikovaný a na vývoj. V Česku chybí specializované instituce, které by se zaměřovaly na efektivní převádění výsledků výzkumu do praktických aplikací. Výzkum je nepochybně součástí celkové lidské kultury. Snižuje neznalost a obavy z neznalosti. Nejvýznamnější aplikace nikdo nenaplánoval, ale jsou výsledkem pokroku v základním výzkumu. Problémem je nedostatečný zájem veřejnosti i politiků, malá prestiž a nízké platy.

Krušovický pivovar - sál, X. Krušovické rozhovory, 29. dubna 2008 |

Senátor J. ZLATUŠKA reformu výzkumu a vývoje, jak ji vláda ČR připravuje kritizoval. Tvrdil, že výsledky výzkumu jsou přímo závislé na ekonomické síle států. Přimlouval se za co nejvyšší profesionalitu a zapojení skutečných a úspěšných vědců do valorizačních programů a do celé reformy. Brojil proti „patentománii“. Poněkud neobjektivně tvrdil, že veškeré patenty jsou vlastně k ničemu a že většina inovací jde „mimo patentovou ochranu“.

R. ŠPICAR (Škoda Auto) uvedl, že velké podniky typu Škodovky mají setrvalý problém v nedostatku technických odborníků a v jejich motivaci. /Podnik dokonce založil vlastní vysokou školu, aby si zajistil dostatek kvalitních odborníků.

Také J. VYSKOČIL (HVM Plasma) si postěžoval na nedostatečné zdroje v oblasti lidského faktoru. Problém vidí rovněž v neefektivním financování.

Senátor M. ŠKALOUD pohovořil o známých nedostatcích organizace vědy v Evropské unii, zejména o selhání Lisabonského procesu a jeho programových bodů.

X. Krušovické rozhovory, 29. dubna 2008 |

Diskuse byla živá a účastníci se shodli na pozitivním hodnocení akce. Není pochyb o tom, že věda, výzkum a vývoj jsou pevnou a nezbytnou součástí lidské kultury. Jsou substancí pokroku a jedinou nadějí na přežití lidstva na Zemi. Problémy nejsou je v politické sféře. Politici by podle mého názoru měli hlavně zajistit transparentní prostředí a dostatek svobody pro bádání. Základní výzkum, stejně jako terciární vzdělávání musí být z větší části financovány z veřejných prostředků. Hodnocení výsledků má být transparentní a spravedlivé. Excelentní výsledky zasluhují excelentní odměňování. V celé Evropě je zatím hodnocení výzkumu velmi podceněno. Miliony se vynakládají na nákup špičkových sportovců a umělců, zatímco vědce „vykupují“ Evropě instituce z jiných kontinentů. Potřebujeme akce typu projektu „Česká hlava“, který se snaží popularizovat špičkové vědecké úspěchy.

doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
poslanec Evropského parlamentu (ODS/EPP-ED)

Další informace:


 |  |  |  |
 |
pro nevidomé
 |
tisk
 |
AKTUÁLNÍ STRÁNKY ZDE
 |